Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Fördjupad studie om gymnasieelevernas syn på skolan

Eleverna i gymnasiet ger ganska låga enkätbetyg på sådant som stimulans, inflytande och återkoppling i skolan. En nyligen publicerad studie ger en mångfacetterad och nyansrik bild av skolan med både positiva och negativa inslag.

I den enkät som årligen genomförs bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 har resultaten försämrats de senaste åren vad gäller elevernas syn på delaktighet och inflytande, stimulans och utmaningar samt återkoppling på resultat och lärande. Samtliga elever i Stockholms län deltar i enkäten och resultaten har försämrats i Stockholms län som helhet.

Utbildningsnämnden beslutade i juni 2018 att genomföra en studie i syfte att få en fördjupad bild av gymnasieelevers syn på skolan och särskilt belysa vad som ligger bakom de försämrade resultaten.

Två forskare vid Luleå universitet, Eva Alerby och Erica Hagström, har genomfört studien och har färdigställt en rapport om sina iakttagelser ”Förhandlingar, uppgivenhet och blåbärets area – en studie av gymnasieelevers upplevelser av skolan i Nacka kommun”.

Sex av Nackas kommunala och fristående gymnasieskolor har deltagit med 130 elever och nio lärare. Som underlag till rapporten har eleverna fått lämna skriftliga reflektioner men även enskilda elevintervjuer och fokusgruppssamtal har genomförts. För att spegla elevernas upplevelser har enskilda lärarintervjuer och fokusgruppssamtal med lärare genomförts. Resultaten presenteras på en övergripande gruppnivå och exemplifieras med utsagor från enskilda elever och lärare. Forskarna relaterar också sina resultat till tidigare forskning på området.

Sammanfattningsvis visar rapporten på en mångfacetterad och nyansrik bild av skolan med både positiva och negativa inslag. Utbildningsenheten har bjudit in Nackas gymnasierektorer och andra nyckelpersoner till ett seminarium med forskarna. Tanken med seminariet är att diskutera om skolorna känner igen sig i de bilder som rapporten visar på och vad som krävs för att bryta trenden av elevernas negativa upplevelser.

Nedan finner du en mycket kortfattad sammanfattning av forskarnas rapport i korthet utifrån de tre delområdena. Ta gärna del av hela studien för en mer heltäckande bild. Du kan läsa eller ladda ner hela studien via länken i blocket nedan.

Sidan uppdaterades: