Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mindre revidering av riktlinjen för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola

Riktlinjerna för placering av elever i kommunala skolor har reviderats gällande elever som flyttar till eller inom Nacka och önskar placering vid höstterminens start.

Riktlinjen för placering av elever i förskoleklass och grundskola har setts över. Riktlinjen har reviderats gällande elever som flyttar till eller inom Nacka och önskar placering vid höstterminens start. Vårdnadshavarna ska under skolvalsperioden styrka kommande adress och inflyttningsdatum med hyres-, köpekontrakt eller liknande. Istället för ett fast datum ska planerat inflyttningsdatum vara innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart.

I dokumentet Riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola förtydligas hur bestämmelserna kring skolplacering i skollagen tillämpas i Nacka kommun. Riktlinjen beskriver bland annat hur principen om relativ närhet fungerar som urvalsgrund, då en skola har fler sökande än platser. En översyn har gjorts av utbildningsenheten med utgångspunkt från erfarenheterna i samband med skolvalet till hösten 2020.

Elever som flyttar till eller inom Nacka

Enligt tidigare riktlinje skulle vårdnadshavare som under skolvalsperioden söker skolplacering ha ett planerat inflyttningsdatum senast den 10 augusti det år som skolplacering önskas. Utbildningsenheten konstaterar att ett bestämt datum inte fungerade så väl eftersom det innebär en alltför snäv tidsram. Därför har utbildningsnämnden beslutat att avskaffa det fasta datumet och ändra riktlinjen till att planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. Inflyttningsdatum ska liksom tidigare styrkas med hyreskontrakt, köpekontrakt eller liknande.

Övriga ändringar

Utöver detta har några förtydliganden gjorts gällande avståndsmätningar samt en del ändringar av redaktionell karaktär.

Länk till tjänsteskrivelsen

Länk till den reviderade Riktlinjen för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola (PDF-dokument, 157 kB)

Sidan uppdaterades: