Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nacka vatten och avfalls protokoll från Bolagsstämma den 19 mars

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls bolagsstämmoprotokoll från den 19 mars är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 19 mars 2020
Anslaget sätts upp den 20 mars 2020
Anslaget tas ner den 3 april 2020


Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se protokollet från bolagsstämman

Sidan uppdaterades: