Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kontaktuppgifter

Frågor om justerade protokoll

Om du undrar över något i de protokoll som publiceras på den officiella anslagstavlan ska du vända dig till en nämndsekreterare. På sidan Handlingar och protokoll hittar du vem som är nämndsekreterare för respektive nämnd.
Gå till sidan Handlingar och protokoll

Frågor om kungörelser och underrättelse om granskning

I respektive kungörelse och i underrättelse om granskning framgår vem du ska kontakta om du har frågor.

Har du generella frågor om Nacka kommun? Se kontaktuppgifter här