Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll § 52 från den 27 september 2022

Bevis om anslagning

Nacka vatten och avfalls styrelseprotokoll § 52 från den 27 september 2022 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslagning.

Sammanträdesdatum 27 september 2022
Anslaget sätts upp 4 oktober 2022
Anslaget tas ner den 18 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet är Nacka vatten och avfall.

Se alla handlingar samt protokollet från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: