Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nacka kommun slår ihop etablering och näringsliv

Den 1 februari slås verksamhetsområdena etablering och näringsliv ihop i Nacka kommun. Syftet är att gynna både befintliga och nya företagsaktörer.

Under det senaste året har Nacka positionerat sig som attraktiv etableringsort för företag där ett antal verksamheter valt att flytta hit. Under hösten fattade Porsche Stockholm beslut om att etablera sig vid Orminge trafikplats och Frentab kommer att utveckla ytor för flertalet service- och hantverksföretag i Igelboda.

- Nacka ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat och attrahera företag både i och utanför Nacka. Det finns mycket goda förutsättningar för nya aktörer att etablera sig här, vilket gör att etableringsfrågorna är en viktig del av vår näringslivsprocess. Det har gjorts viktiga insatser för etableringsfrågorna inte minst under det senaste året, och nu tar vi nästa steg för att göra arbetet mer effektivt vilket gynnar både befintliga och nya företagsaktörer, säger stadsdirektör Victor Kilen.

Ett fortsatt starkt fokus på etableringsfrågor

Sammanslagningen innebär att etableringsdirektör Anders Börjesson får ett nytt uppdrag som biträdande näringslivsdirektör.

- Jag ser fram emot att fortsatt arbeta för företagares behov av mark nära Stockholm och tydliggöra Nackas attraktionskraft ännu mer. På det här sättet kan vi stärka näringslivsarbetet som en helhet, vi får in etableringsfrågorna på ett mer integrerat sätt och kan koppla dem till övriga servicefunktioner, säger etableringsdirektör Anders Börjesson.

Näringslivsstaben i Nacka arbetar aktivt med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga företags utveckling och tillväxt. En annan viktig fråga är att på olika sätt stödja innovativa miljöer och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet.

- Vår viktigaste uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt för Nackas företagare. Genom en sammanslagning av etablering med övriga näringslivsarbetet kan vi hitta nya lösningar på utmaningar som uppstår, där vi nu får möjlighet att jobba tillsammans på ett mer samlat sätt, säger näringslivsdirektör Mathias Forsberg.

För mer information:

Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun, 08-718 96 61, victor.kilen@nacka.se

Anders Börjesson, etableringsdirektör Nacka kommun, 070-431 92 28, anders.borjesson@nacka.se

Mathias Forsberg, näringslivsdirektör Nacka kommun, 070-431 90 12, mathias.forsberg@nacka.se

Sidan uppdaterades: