Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skicka in digitaliseringsärende

Det är enkelt för medarbetare i Nacka kommun att skicka in förslag på digitaliseringsinitiativ via vår e-tjänst. Ett förslag kan komma från en verksamhet, arbetsgrupp eller från en enskild medarbetare.

Kriterier för ett digitaliseringsärende

Om ditt digitaliseringsprojekt uppfyller minst ett av följande kriterier ska du lämna in ett digitaliseringsärende via e-tjänsten:

Aktiviteten ...

... medför ett behov att nyttja kommungemensamma resurser (t ex från digitalisering, juridik eller inköp) på mer än 40 timmar

... beräknas uppta mer än 500 timmar (alla resurser inräknade, inklusive verksamhetens egen personal)

... har oklar finansiering

... gäller nyutveckling eller inköp av nytt IT-stöd

... innefattar nya integrationer mot andra IT-stöd

... innebär att kommunens information kommer behandlas i ett IT-stöd av extern part eller leverantör

... berör flera verksamheter

Mer information

Om inget av ovan kriterier uppfylls, så kan sannolikt ditt ärende hanteras inom ramen för befintlig förvaltning. Kontakta din objektsledare för vidare guidning.
Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare på digitaliseringsenheten (OBS synlig bara för inloggade medarbetare.)

Välkommen med ditt ärende!

Till e-tjänsten Skicka in ditt digitaliseringsärende