Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Din anställning

Var med och bidra till ett mer hållbart resande

Under maj månad kommer Nacka kommun skicka ut en resvaneundersökning till samtliga medarbetare i kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen.

Det är viktigt att du som medarbetare svarar på enkäten då målet är att anställda i Nacka ska bidra till att kommunens miljö- och klimatmål uppnås.

Ambitionen med undersökningen är att klargöra vilken klimatpåverkan de kommunanställdas resor genererar, men också se vilka åtgärder som kan göras för att minska utsläppen. Resultatet från undersökningen kan passa som underlag till arbetsgivare som vill underlätta för sina anställda att välja klimatsmarta färdmedelsval.

Det finns även flera andra positiva effekter med att uppmärksamma frågan, till exempel:

  • stärkt arbetsgivarvarumärke
  • ökad kunskap inom hållbarhet
  • stöttning till beteendeförändringar mot en hållbar livsstil
  • ökat välmående

Samarbete med CERO

Företaget som kommunen samarbetar med som kommer genomföra undersökningen heter CERO. CERO är en modell utvecklat inom en publicerad doktorsavhandling på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, (Robèrt, 2007) med syfte att stödja organisationer och företag med skräddarsydda och ekonomiskt optimala strategier för att uppnå långsiktiga klimatmål genom effektivare resor. Medarbetaren fyller i svaren i ett enkätbaserat verktyg, framtaget av företaget CERO. Alla svar behandlas anonymt och under sekretess.

Nacka var en av de första kommunerna att genomföra en resvaneundersökning 2009, med fokus på pendlings- och tjänsteresor, enligt CERO-modellen. En uppföljande undersökning med fokus på pendlings- och tjänsteresor utfördes även år 2013 (KFKS 2013/279-019). År 2023 blir Nackas tredje undersökning.

Enkätundersökningen planeras skickas ut via e-post: resvaneundersokning@nacka.se

Ladda ner affisch

Här kan du ladda ner affisch om du vill sätta upp den på din arbetsplats. (PDF-dokument, 1,8 MB)

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om Cero.

Läs om den planerade resvaneundersökningen. (PowerPoint-presentation, 3,3 MB)

Har du frågor?

Kontakta

Miljöstrateg Anastasja Stengred, e-post anastasja.stengred@nacka.se

Kommunikatör Åsa Näsman-Ling, e-post asa.nasman-ling

Sidan uppdaterades: