Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter

Lista över alla nyheter som publicerats på Nacka.se startsida.

Vinnare i Stadsbyggnadsutmärkelsen 2023 utsedd

Det är flerbostadshuset på Nobelberget i Sickla som är vinnaren när Nackaborna röstade om 2023 års bästa byggnadsverk.

Nacka vatten och avfall sluter avtal med Tiptapp för att förbättra och förenkla grovavfallsinsamlingen i Nacka

Nacka vatten och avfall kommer efter ett lyckat pilotprojekt att inleda ett samarbete med Tiptapp för att förbättra och förenkla insamlingen av grovavfall i Nacka kommun. Detta initiativ är en del av att möta målen i Nackas avfallsplan 2021-2026, som strävar efter att ge Nackaborna god service, tillgänglig insamling och tillhandahålla en hållbar och säker avfallshantering. Samverkan kommer även bidra till att förebygga avfall, då appen möjliggör återanvändning genom en bytessida.

Snart öppnar nya trafikplats Skvaltan

Under slutet av juni planerar Trafikverket att bli klara med ombyggnaden av trafikplats Skvaltan. Det innebär att anslutningsvägen till Jarlaberg kan öppna och att trafikanter enkelt kan köra ut på väg 222, Värmdöleden.

Avfallet i Nacka fortsätter att minska

Både hushåll och äldreboenden minskar sitt avfall och skolor och förskolor minskar sitt matsvinn. Det visar den årliga uppföljningen av Nacka kommuns avfallsplan.

Bergarbeten på Hästholmsvägen

Från och med vecka 26 kommer bergarbeten utföras på Hästholmsvägen. Under arbetet stängs vägen av för busstrafik. Gående och cyklister kommer fortsatt att kunna passera på platsen. Arbetet beräknas vara klart under vecka 28. Den vanliga biltrafiken påverkas inte då de normalt inte kan köra över spårviddshindret

Visar 5 av 1097 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: