Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter

Lista över alla nyheter som publicerats på Nacka.se startsida.

Fortsatt ledningsarbete på Ältavägen

Älta växer och är populärt. Utvecklingen med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. Som en del i utvecklingen fortsätter arbetet med ledningsarbetet och det säkrar framtidens infrastruktur i marken.

Angående Saltsjö-Duvnäs skolas avveckling av lokaler i Saltängen

Rektor på Saltsjö-Duvnäs skola har beslutat att avveckla lokalerna i Saltängen. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten. Den 30 november kom Förvaltningsrättens dom som i korthet säger att rektor inte har rätt enligt skollagen att fatta detta beslut.

Samråd om nya avfallsföreskrifter

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram och ställs nu ut för samråd. Avfallsföreskrifterna är det lokala regelverket för avfallshantering inom Nacka kommun och är styrande för alla som är verksamma inom kommunen, såsom fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Avstängd påfartsramp i helgen från Skuru till väg 222

Från fredag kl 21.00 (1 december) till måndag kl 05.00 (4 december) slutförs räckesarbeten på påfartsrampen från Skuru till väg 222/Skurubron mot Värmdö. Trafik hänvisas från Skuru öster ut till Gamla Skurubron. Följ skyltarnas anvisning på plats.

Nacka utses till Sveriges mest robusta kommun för tredje året i rad

Nacka kommun tilldelas förstaplatsen i Regionernas kamp 2023 meddelar konsultbolaget WSP. Med ett robusthetsindex på 129 poäng (av 140 möjliga) placerar sig Nacka på förstaplats av Sveriges 290 kommuner. I rapporten får Nacka genomgående högsta poäng i nästan alla parametrar för att mäta robusthet.

Visar 5 av 963 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: