Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter

Lista över alla nyheter som publicerats på Nacka.se startsida.

Varning för nedfallna träd och grenar

Under snöovädret som började i helgen skadades många träd och det är fortfarande risk för att träd och grenar faller över vägar, stigar, gång- och cykelbanor eller lekplatser. Ta det försiktigt och gå hellre en omväg än att passera under ett skadat träd.

Byggstart för 60 nya bostäder i Elverkshuset, mitt i centrala Nacka

Ytterligare en viktig pusselbit för utvecklingen av det naturbana Centrala Nacka faller på plats när OBOS byggstartar 60 nya lägenheter längs med Värmdövägen. Detta är den första etappen i kvarteret Elverkshuset som kommer att bestå av totalt 330 lägenheter när allt är klart.

Välkommen till öppet hus i Sickla 29 november

Stadsutvecklingen i Sickla pågår, utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje fortsätter, arbetet på Värmdövägen går in i nästa fas, Sickla Bro och Finntorpsbron moderniseras och Saltsjöbanan utvecklas och anpassas för fler resande.

Nya taxor för VA och avfall 2023

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

God framkomlighet på Nackas buss- och huvudgator efter snöfallet

Kommunens snöröjningsinsatser fortsätter efter det kraftiga snöfall som startade i lördags och har pågått under stora delar av söndagen och måndagen. Nu är de större gatorna framkomliga och busstrafiken fungerar i stort sett normalt.

Visar 5 av 846 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: