Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nu bygger vi dammar till kärlekskranka grodor vid Sarvträsk

Lagom till våren ska groddammarna vara klara och vi hoppas att groddjuren vill leka i dem redan i år.

Groddjuren övervintrar vid berget öster om Mensättravägen. I april-maj börjar djuren vandra över Mensättravägen till Sarvträsk och de nya dammarna där parning och äggläggning sker. När djuren tar sig fram mellan vintervistet och lekområdet vid Sarvträsk är risken stor att det blir offer för biltrafiken. När Mensättravägen byggs om bygger vi därför även tunnlar för djuren.

När vi utvecklar Orminge, och andra platser, så ändrar vi förutsättningarna för djurlivet och vi behöver överbrygga effekterna som detta kan få. Genom att anlägga dammar och tunnlar och även platser för övervintring för groddjuren ökar möjligheterna för att de ska kunna fortplanta sig. De dammar som nu anläggs vid Sarvträsk kommer sannolikt att gynna djuren i och med att de blir fiskfria och har stillastående vatten.

Hotade globalt och i Sverige

Groddjuren är globalt en hotad djurgrupp. Många arter har dött ut och en tredjedel av de som finns kvar riskerar samma öde. I Sverige har groddjuren drabbats av dräneringar, sjösänkningar och andra ingrepp i naturen. Biltrafik som hindrar djurens vandringar under lektiden och att leklokaler torkar ut är hot mot djuren idag.

Det finns 13 grodarter i Sverige idag (tre paddor, två salamandrar och åtta grodor). I Sarvträsk har vi tre olika grodarter; mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda. Alla är fridlysta.

Bilden ovan visar en mindre vattensalamander.

Bilden ovan visar en vanlig groda.

Bilden ovan visar en vanlig padda.

Sidan uppdaterades: