Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 13:00 den 5 augusti 2019.

Länsstyrelsen meddelar att man gjort bedömningen att häva eldningsförbudet i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Observera att det kan förekomma lokala eldningsförbud, sådan information finns i så fall på respektive kommuns webbplats. Nacka kommun har i dagsläget inget lokalt eldningsförbud.

Information om att elda säkert kan du läsa mer om på Länsstyrelsens webbplats.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster, Södertörns brandförsvarsförbund

Sidan uppdaterades: