Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trädrester och rotvältor är en ovärderlig plats för våra insekter och växter

Nacka kommun utför naturvård runt om i skogar och parker i stort sett året om. Ibland lämnas trädrester och rotvältor kvar i naturen. Många insekter, svampar och mossor är mer eller mindre beroende av dessa för sin överlevnad.

Naturvård utförs i stort sett under hela året i Nacka kommun. Just nu så friställs bland annat gammal grov tall och ek från klen gran som växer nära inpå stammarna och upp i kronorna och mycket annat.

Även döda träd lever

Nacka kommun får in många ärenden från kommuninvånare som tycker att kvarlämnade trädrester ger ett skräpigt intryck. Många gånger får resterna ligga kvar, eftersom många fåglar, insekter, svampar, mossor, lavar och även rödlistade arter är mer eller mindre beroende av dem för sin överlevnad.

naturvård-670x290.jpg

Döda träd som ligger huller om buller, pinnar och ris samt rotvältor kan ge ett ovårdat intryck, men ser du trädrester i naturen, ska du därför inte se det som skräp utan som en värdefull plats för våra insekter och växter.

Ett av Nacka kommuns lokala miljömål är ”ett rikt växt- och djurliv”, vilket innebär att kommunen ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.

Läs mer om Nacka kommuns arbete med park- och naturvård
Park- och naturvård i Nacka kommun

Båtsmans väg allmänning-670x290.jpg

I Nacka är det alltid nära till grönområden

När Nacka växer är det särskilt viktigt att ta hand om att säkra våra grönområdena och den biologiska mångfalden inför framtiden.

Läs mer under natur, parker och sjöar

Läs mer om våra natur- och friluftsområden. Det finns både beskrivningar och bilder.
Natur och friluftsområden i Nacka

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.