Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Allmänna råd om coronaviruset – covid19

Folkhälsomyndigheten gör löpande lägesuppdateringar om spridningen av covid-19. Vill du veta mer om sjukdomen, smittspridning och ta del av allmänna råd kan du vända dig till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du bedömning av risk för smittspridning, information om samhällets åtgärder, råd och rekommendationer liksom frågor och svar om sjukdomen. Här finns också information på engelska och på kinesiska.

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen.

Allmänna råd

  • Den som får feber och hosta ska som vanligt stanna hemma och försöka bli frisk. Känns det svårt att andas eller om man tillhör en riskgrupp, kontakta 1177 för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Vid livshotande tillstånd ring 112.
  • Om du misstänker att du har blivit smittad: Ring 1177 Vårdguiden för vägledning.
  • Om du känner oro eller behöver råd och information: Gå in på 1177.se eller ring 1177 Vårdguiden.
  • Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga med handhygienen (använd tvål) och stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du planerar att resa behöver du förbereda dig och vara uppdaterad när det gäller det aktuella läget: ta del av UD:s reseråd och följ kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information.
  • Dela endast bekräftad information. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Mer information

För sjukvårdsupplysning och råd: vänd dig till 1177 Vårdguiden (ring 1177 eller gå in på www.1177.se)

För sjukdomsinformation, frågor och svar samt mer detaljerade rekommendationer och råd: www.folkhalsomyndigheten.se , www.smittskyddstockholm.se och www.sll.se (Region Stockholm)

Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader: Samlad information hos UD

För samlad information: www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har gemensamt publicerat information gällande skolor och förskolor.

Sidan uppdaterades: