Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nacka kommun visar starkt resultat för 2021

Nacka kommun gör ett överskott på 503,7 miljoner kronor för 2021. Det visar stadsledningskontorets preliminära bokslut som blev offentligt idag. Resultatet motsvarar 8,3 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

– Jag är glad och stolt över resultatet, som visar att Nackaborna arbetar och bidrar till välfärden. Jag vill också rikta ett stort och varmt tack till kommunens medarbetare som har gjort ett fantastiskt arbete med de särskilda förutsättningar som har varit under pandemin. Den ekonomiska stabiliteten ger oss möjligheter att fortsätta utveckla välfärdsverksamheter för Nackaborna. Förra året byggde vi till exempel två skolor och flera idrottsanläggningar utan att behöva ta något lån, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Det underliggande resultatet, exkl. intäkter för markförsäljning och intäkter kopplade till stadsutvecklingen, är 382,2 miljoner kronor. Det är högre än budgeterat och beror främst på högre skatteintäkter och på att nämnderna totalt sett har ett positivt resultat om 67,4 miljoner kronor.

Resultatet visar att samtliga nämnder höll budget eller redovisade överskott vilket visar på en god följsamhet mot budgeten. I det sammanlagda resultatet ingår ett utökat finansieringsåtagande för tunnelbanan med 417,3 miljoner kronor.

De investeringar som kommunen gjorde under 2021, till exempel Värmdövägen och Sickla industriväg, uppgår till 616, 7 miljoner kronor och har kunnat finansieras utan en ökad upplåning. Det betyder att kommunens låneskuld är fortsatt låg.

Sammanställningen ingår i Nacka kommuns årsredovisning som kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 4 april och av kommunfullmäktige den 25 april 2022.

Under 2021 ökade Nacka kommuns soliditet och när kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's betygsatte kommunens finansiella ställning fick Nacka fortsatt högsta rating, AAA/Stable.

Sidan uppdaterades: