Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Funderingar kring adoption? Här får du veta mer om lagar, bestämmelser och ansökan.

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

För att få lov att adoptera måste man enligt lag vara över 25 år och antingen ensamstående eller gift eller registrerad partner.

Socialstyrelsen rekommenderar att man inte ska vara äldre än 42 vid ansökan om medgivande. Enbart ålder kan vara en faktor som gör att man inte får medgivande.

Internationell adoption

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land.

För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Om du eller ni har funderingar på att adoptera

 • Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal
 • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en föräldrautbildning
 • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in

medgivandeutredning

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för socialnämndens beslut om sökandens behörighet och lämplighet som adoptivföräldrar. Om sökanden får ett medgivande ska utredningen också vara ett fullgott underlag för den utländska förmedlingskontakten som ska välja förälder till ett visst barn.

Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av de som vill adoptera.

Olika moment i medgivandeutredningen

 • Gemensamma samtal med sökande
 • Enskilda samtal med sökande
 • Hembesök/Nätverksmöte
 • Inhämtande av referenser av sökande
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag: socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassa
 • Eventuella övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen lämnas förslag till beslut, beslut fattas av Social- och äldrenämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i två år. Har ni inte fått något barn inom den tiden måste ny ansökan göras.

Vill du veta mer? Kontakta Familjerätten. Du kan också läsa mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Adoption av styvbarn

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas, makes eller registrerad partners, vänder du dig direkt till tingsrätten med en ansökan.

Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och du kommer då för utredning hos oss på Familjerätten.

Resurscentrum för adopterade och deras familjer

Du som är bosatt i Stockholms stad, Värmdö eller Nacka är välkommen att ta del av verksamheten på Resurscentrum för adopterade och deras familjer i Stockholms stad. Nacka kommun har sedan juni 2013 avtal med Stockholms stad. Familjer är också välkomna att ta kontakt med Duvnäs Föräldrastöd före, under och efter adoptionen. Varje familj erbjuds individuellt stöd utifrån önskemål och behov.

Du är välkommen till den öppna pedagogiska verksamheten Spira – en mötesplats för adopterade barn och deras familjer. På Spira kan du leka, måla, baka, läsa sagor, sjunga och göra mycket annat tillsammans med ditt/dina barn. Där finns alltid någon att tala med, utbyta erfarenheter och tankar med eller få stöd, hjälp och vägledning i föräldrarollen.

Vi erbjuder utbildningar och samtalsträffar för yrkesverksamma och för adoptivföräldrar. Vårt program och all kontaktinformation till Spira , Duvnäs föräldrastöd hittar du på www.stockholm.se/adoption där kan du även göra din anmälan.

Vill du gå en föräldrautbildning inför internationell adoption (FIA)? Gå in på hemsidan för information om kommande kurser, där gör du även din anmälan.

www.stockholm.se/adoption och på www.facebook.com/adoptera lägger vi ut aktuella föreläsningar, artiklar och teveprogram.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.