Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Adoption

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur det går till, vad som krävs och vilket stöd som finns att få.

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder, vårdnadshavare och förmyndare. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Adoptionen utgår alltid utifrån barnets bästa!

Internationell adoption

För att få socialnämndens medgivande att adoptera internationellt måste du gå en kurs i föräldrautbildning.

Funderar du på att adoptera?

 • Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal.
 • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi er till en föräldrautbildning. Här finns mer information om föräldrautbildningen.
 • Efter genomförd utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in.

Medgivandeutredning

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för socialnämndens beslut om sökandens lämplighet som adoptivförälder. Om sökanden får ett medgivande ska utredningen också vara ett fullgott underlag för den utländska förmedlingskontakten.

Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bild av de som vill adoptera.

Olika moment i medgivandeutredningen

 • Gemensamma och enskilda samtal med sökande
 • Hembesök/nätverksmöte
 • Inhämtande av referenser
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag
 • Eventuellt övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen lämnar familjerätten ett förslag till beslut. Beslutet fattas av socialnämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i tre år. Har ni fått möjligheten att adoptera ett barn inom den tiden måste en ny ansökan göras.

Vill du veta mer? Kontakta familjerätten. Här kan du du kan läsa mer.

Närståendeadoption

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas/makes, släktings eller sambos barn vänder du dig direkt till tingsrätten med en ansökan.

Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och familjerätten genomför en utredning.

Stöd till adopterade och deras föräldrar

Du som är bosatt i Nacka kommun är välkommen att ta del av verksamheten på Resurscentrum för adopterade och deras familjer i Stockholms stad. Resurscentrum erbjuder utbildningar och samtalsträffar för yrkesverksamma och för adoptivföräldrar. Familjer är också välkomna att ta kontakt med Duvnäs Föräldrastöd före, under och efter adoptionen. Varje familj erbjuds individuellt stöd utifrån önskemål och behov.

Du är välkommen till den öppna pedagogiska verksamheten Spira – en mötesplats för adopterade barn och deras familjer. På Spira kan du tillsammans med ditt barn leka, måla, baka, läsa sagor, sjunga och göra mycket annat. På Spira finns alltid någon att tala med, möjligheter att utbyta erfarenheter och tankar eller få stöd, hjälp och vägledning i föräldrarollen.

Resurscentrums program och kontaktinformation till Spira och Duvnäs föräldrastöd hittar du på här.

medgivandeutredning

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för socialnämndens beslut om sökandens behörighet och lämplighet som adoptivföräldrar. Om sökanden får ett medgivande ska utredningen också vara ett fullgott underlag för den utländska förmedlingskontakten som ska välja förälder till ett visst barn.

Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av de som vill adoptera.

Olika moment i medgivandeutredningen

 • Gemensamma samtal med sökande
 • Enskilda samtal med sökande
 • Hembesök/Nätverksmöte
 • Inhämtande av referenser av sökande
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag: socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassa
 • Eventuella övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen lämnas förslag till beslut, beslut fattas av Social- och äldrenämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i två år. Har ni inte fått något barn inom den tiden måste ny ansökan göras.

Vill du veta mer? Kontakta Familjerätten. Du kan också läsa mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Adoption av styvbarn

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas, makes eller registrerad partners, vänder du dig direkt till tingsrätten med en ansökan.

Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och du kommer då för utredning hos oss på Familjerätten.

Resurscentrum för adopterade och deras familjer

Du som är bosatt i Stockholms stad, Värmdö eller Nacka är välkommen att ta del av verksamheten på Resurscentrum för adopterade och deras familjer i Stockholms stad. Nacka kommun har sedan juni 2013 avtal med Stockholms stad. Familjer är också välkomna att ta kontakt med Duvnäs Föräldrastöd före, under och efter adoptionen. Varje familj erbjuds individuellt stöd utifrån önskemål och behov.

Du är välkommen till den öppna pedagogiska verksamheten Spira – en mötesplats för adopterade barn och deras familjer. På Spira kan du leka, måla, baka, läsa sagor, sjunga och göra mycket annat tillsammans med ditt/dina barn. Där finns alltid någon att tala med, utbyta erfarenheter och tankar med eller få stöd, hjälp och vägledning i föräldrarollen.

Vi erbjuder utbildningar och samtalsträffar för yrkesverksamma och för adoptivföräldrar. Vårt program och all kontaktinformation till Spira , Duvnäs föräldrastöd hittar du på www.stockholm.se/adoption där kan du även göra din anmälan.

Vill du gå en föräldrautbildning inför internationell adoption (FIA)? Gå in på hemsidan för information om kommande kurser, där gör du även din anmälan.

www.stockholm.se/adoption och på www.facebook.com/adoptera lägger vi ut aktuella föreläsningar, artiklar och teveprogram.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.