Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder, vårdnadshavare och förmyndare. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående. Är du gift eller sambo måste ni ansöka gemensamt.

Adoptionen utgår alltid utifrån barnets bästa!

Internationell adoption

För att få socialnämndens medgivande att ta emot ett barn i syfte att adoptera internationellt måste du först gå en kurs i föräldrautbildning.

Funderar du på att adoptera?

 • Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal.
 • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi er till en föräldrautbildning. Här finns mer information om föräldrautbildningen.
 • Efter genomförd utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in.

Medgivandeutredning

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för socialnämndens beslut om sökandens lämplighet som adoptivförälder. Om sökanden får ett medgivande ska utredningen också vara ett fullgott underlag för den utländska förmedlingskontakten.

Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bild av de som vill adoptera.

Olika moment i medgivandeutredningen

 • Gemensamma och enskilda samtal med sökande
 • Hembesök/nätverksmöte
 • Inhämtande av referenser
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag
 • Eventuellt övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen lämnar familjerätten ett förslag till beslut. Beslutet fattas av socialnämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i tre år. Har ni fått möjligheten att adoptera ett barn inom den tiden måste en ny ansökan göras.

Vill du veta mer? Kontakta familjerätten. Läs mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hemsida.

Närståendeadoption

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas/makes, släktings eller sambos barn vänder du dig direkt till tingsrätten med en ansökan.

Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och familjerätten genomför en utredning.

Stöd till adopterade och deras föräldrar

Du som är bosatt i Nacka kommun är välkommen att ta del av verksamheten på Resurscentrum för adopterade och deras familjer i Stockholms stad. Resurscentrum erbjuder utbildningar och samtalsträffar för yrkesverksamma och för adoptivföräldrar. Familjer är också välkomna att ta kontakt med Duvnäs Föräldrastöd före, under och efter adoptionen. Varje familj erbjuds individuellt stöd utifrån önskemål och behov.

Du är välkommen till den öppna pedagogiska verksamheten Spira – en mötesplats för adopterade barn och deras familjer. På Spira kan du tillsammans med ditt barn leka, måla, baka, läsa sagor, sjunga och göra mycket annat. På Spira finns alltid någon att tala med, möjligheter att utbyta erfarenheter och tankar eller få stöd, hjälp och vägledning i föräldrarollen.

Resurscentrums program och kontaktinformation till Spira och Duvnäs föräldrastöd hittar du på här.

Sidan uppdaterades: