Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Föräldraskap och faderskap

Sedan den 1 januari 2022 är möjligt att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta och nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. Nyblivna föräldrar kan enkelt göra detta via Skatteverkets hemsida:
E-tjänster och blanketter privatpersoner | Skatteverket

Om det finns någon som helst osäkerhet kring föräldraskapet, kring regler eller om registrering hos Skatteverket inte skett inom 14 dagar så kommer ärendet att lämnas över till familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

På Skatteverkets hemsida finns mer information till nyblivna föräldrar.

Sidan uppdaterades: