Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Föräldraskap och faderskap

Det är viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört i ansvarar för faderskaps-/föräldraskapsutredningen.

Om du är kvinna och gift med en man behöver faderskapet inte fastställas. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

Fastställande av faderskap/föräldraskap

Fastställande av faderskap/föräldraskap görs hos familjerätten genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse. I samband med det kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Fastställande av föräldraskap förutsätter att moderns maka/sambo/registrerad partner har samtyckt till behandlingen och att den assisterade befruktningen ägt rum på ett svenskt sjukhus eller vid behörig inrättning i utlandet där barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermadonatorn.

Är du ensamstående behöver du även ta kontakt med familjerätten.

Har du frågor?

Vänligen kontakta Nacka kommuns administrativa serviceenhet för mer information. Telefon 08-718 95 75.

Innan barnet är fött

Från och med graviditetsvecka 28 kan föräldrar boka tid för ett besök hos familjerätten. Faderskapet/föräldraskapet fastställs dock inte förrän familjerätten fått meddelande från Skatteverket att barnet är fött.

När barnet är fött

Skatteverket meddelar familjerätten om de barn som föds där faderskapet inte är fastställt. När familjerätten får meddelandet skickas ett brev till barnets mamma med information och kontaktuppgifter till familjerätten.

Här lämnar ni uppgifter kring barnet/barnen om ni är sammanboende


På Skatteverkets hemsida finns mer information till nyblivna föräldrar.

Sidan uppdaterades: