Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Föräldraskap och faderskap

Det är viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Socialnämnden ansvarar för föräldraskap-/faderskapsutredning i den kommun barnet är folkbokfört vid födseln.

Fastställande av föräldraskap/faderskap

Fastställande av föräldraskap/faderskap i Nacka kommun utförs hos familjerätten eller Administrativ service genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse. I samband med detta kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Från och med graviditetsvecka 28 kan man logga in via vår e-tjänst för att lämna uppgifter.

  1. Logga in via vår e-tjänst och lämna uppgifter.
  2. En handläggare sammanställer dokumenten och skickar till moderns folkbokföringsadress för signering. Alternativt kontaktas man av en handläggare via de kontaktuppgifter som lämnades i e-tjänsten.
  3. Efter att ni signerat dokumenten kan kommunen fastställa föräldraskapet/faderskapet och Skatteverket meddelas. Eventuell namnändring på barnets efternamn görs till Skatteverket efter att föräldraskapet/faderskapet är bekräftat.
  4. Om du loggat in via e-tjänsten innan barnet är fött behöver kommunen kompletterande uppgifter för att kunna fastställa föräldraskapet/faderskapet. Kontakta därför alltid kommunen när barnet är fött och ange moderns efternamn, barnets personnummer, vikt vid födsel och vilket sjukhus barnet föddes på.

Här lämnar du uppgifter


Övrig information

Handläggningstiden hos familjerätten och Administrativ service varierar. Det beror på när föräldern/föräldrarna lämnat uppgifter i e-tjänsten, skickat tillbaka dokumenten och lämnat kompletterande uppgifter till kommunen. I vissa fall krävs en noggrann utredning vilket också kan förlänga handläggningstiden.

Skatteverket har även en handläggningstid som varierar, oftast 2-3 veckor.

För mer information se frågor och svar.

På Skatteverkets hemsida finns mer information till nyblivna föräldrar.

Sidan uppdaterades: