Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Föräldraskap och faderskap

Det är viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Socialnämnden ansvarar för föräldraskap-/faderskapsutredning i den kommun barnet är folkbokfört vid födseln.

Fastställande av föräldraskap - Familjerätten

Fastställande av föräldraskap utförs hos familjerätten genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse. I samband med det kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Från och med graviditetsvecka 28 kan föräldrar boka tid för ett besök hos familjerätten. Föräldraskapet fastställs dock inte förrän familjerätten fått meddelande från Skatteverket att barnet är fött.

Kontakta familjerätten om:

  • Ni har skyddade personuppgifter
  • Barnet har tillkommit genom assisterad befruktning utomlands
  • Modern saknar svenskt personnummer
  • Föräldrarna är inte sammanboende
  • Föräldrarna är oense om faderskapet
  • Om modern är ensamstående

Fastställande av faderskap- Administrativ service

Fastställande av faderskap utförs hos Administrativ service när föräldrarna är sammanboende och överens om faderskapet, detta gäller när barnet är fött och innan barnet är fött (från graviditetsvecka 28). Vänligen logga in via e-tjänsten för mer information.

Här lämnar ni uppgifter kring barnet/barnen om ni är sammanboende


Vid assisterade befruktning/IVF

Fastställande av föräldraskap förutsätter att moderns maka/sambo/registrerad partner har samtyckt till behandlingen och att den assisterade befruktningen ägt rum på ett svenskt sjukhus eller vid behörig inrättning i utlandet där barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermadonatorn. En kopia på samtycket behöver införskaffas för att föräldraskapet/faderskapet ska kunna fastställas.


På Skatteverkets hemsida finns mer information till nyblivna föräldrar.

Sidan uppdaterades: