Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Barn, unga och familj

Välkommen på föräldraföreläsningar i Fisksätra

Föräldraföreläsningarna i Fisksätra sker i samverkan med samordnare för Framgång Fisksätra, samordnare för civilsamhället och SSPF-samordnare (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter). Syftet är att stärka vårdnadshavare i sin viktiga roll som förälder, minska avståndet till kommunen och sprida samhällsviktig information. Föreläsningarna är gratis och vi bjuder på mat. Dina barn är också välkomna.

13 september - Information om socialtjänster, för mammor

Mammor och kvinnor är välkomna att ställa frågor till socialtjänsten och andra personer från kommunen.

PLATS: Folkets Hus i Fisksätra
TID: 17.30–19.30

18 oktober - Att leva med barn som har autism och andra diagnoser

Abdinassir Osman föreläser om livet och dess utmaningar som förälder till barn med autism. Personer från kommunen finns också på plats för att berätta vilken det hjälp det finns att få.

PLATS: Biblioteket i Fisksätra
TID: 17.30–19.30

15 november - Workshop med Martin Lazar

Martin Lazar är tillbaka! Polis och föreläsare från Botkyrka som kom som flykting till Sverige när han var 15 år.

PLATS: Moskén i Fisksätra
TID: 17.30–19.30

14 december - Grattis, du har en tonåring

Har du en tonåring hemma? Kom och lyssna på vilket stöd det finns i samhället för ungdomar och föräldrar. Du får också information om lustgas och andra droger.

PLATS: Folkets Hus i Fisksätra
TID: 17.30–19.30

Sidan uppdaterades: