Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hur går det med hyresgästerna?

Nacka kommuns hyresrådgivande socialsekreterare verkar för att hyresgäster och bostadsrättshavare ska betala hyran i tid och inte störa sina grannar.

Ni underrättar oss

När boende i er förening inte betalar hyran/avgiften eller stör sina grannar har ni som hyresvärd/förening en lagstadgad skyldighet att underrätta socialtjänsten i samband med varning eller uppsägning.

Underrättelserna är startskottet för det vräkningsförebyggande
arbetet inom socialtjänsten, där målsättningen är att se till att Nackas invånare kan sköta sina boenden och vara godtagbara hyresgäster.

Vad gör vi?

Vi kontaktar alla hyresgäster/bostadsrättshavare som har problem med hyresbetalningar eller stör sina grannar. Målet är att den boende ska få lämplig hjälp för att klara av boendet och/eller betala i tid.

Vanligen är det frivilliga insatser som kommer ifråga, och de bygger på att den boende vill ta emot hjälpen. Hjälpinsatser vi kan erbjuda är exempelvis:

Vardagsstöd

Arbete med vardagsekonomi i hemmet på ett strukturerat
sätt tillsammans med stödperson.

Boendestöd

Personer med särskilda svårigheter kan få hjälp av en
boendestödjare att bygga struktur i vardagen och att ta hand
om sin lägenhet.

Budget- och skuldrådgivning

Våra konsumentvägledare kan hjälpa den boende att göra en budget och/eller ansöka om skuldsanering.

Ekonomiskt bistånd

Personer som trots alla ansträngningar inte kan betala sin hyra kan vara berättigade till ekonomiskt bistånd från kommunen.

Kontaktperson

Personer med särskilda svårigheter kan få en kontaktperson för att bryta isolering.

Förmedlingsmedel

Den boendes inkomst går till kommunen, som med den boendes egna medel betalar dennes räkningar. Det som blir över betalas därefter ut till den boende.

Hemtjänst

Funktionsnedsatta eller äldre personer kan få hjälp med vardagssysslor såsom matinköp och städning med mera.

Vi ser fram emot att samarbeta med er!

För mer information – kontakta oss på telefon 08-718 78 63 eller
070-431 78 63

Sidan uppdaterades: