Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du ha hjälp att behålla din bostad?

Nacka kommuns hyresrådgivande socialsekreterare kan ge stöd och information när du riskerar att bli vräkt.

Sen med hyran igen?

Det är mycket som händer i livet, och ibland kan det vara svårt att få vardagen att gå ihop – även ekonomiskt. Hyran är antagligen den största, men även viktigaste, utgiften vi har varje månad.

Vad säger lagen?

För varje gång hyran blir sen ökar risken för att du förlorar din bostad. Det gäller att betala hyran så att hyresvärden har fått betalningen senast på förfallodagen. Väntar du alltför länge med att betala en enskild hyra kan du också bli vräkt.

Enligt lag är en hyresvärd skyldig att meddela socialtjänsten om en hyresgäst riskerar att bli vräkt från sin bostad på grund av hyresskulder eller störningar.

Hör av dig idag!

Ju tidigare du hör av dig till oss, desto större chans är det att vi kan hjälpa dig så att du kan bo kvar. Det är dock aldrig för sent att ta kontakt!

Tillsammans arbetar vi för att du ska kunna behålla din bostad, och försöker hitta lösningar så att du inte hamnar i en liknande situation igen. Vi kan boka tolk om det behövs. Kontakten är frivillig

Vi erbjuder hjälp, råd och stöd

För mer information – kontakta oss på telefon 08-718 78 63 eller
070-431 78 63

Sidan uppdaterades: