Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Tova – trygg undersköterska på Nacka seniorcenter

Tova Nordell är undersköterska och arbetar på ett av Nacka seniorcenters äldreboenden. Tova känner sig trygg på sin arbetsplats med de rutiner och riktlinjer som finns. ”Det är större risk att jag blir smittad av covid-19 i mataffären eller på bussen än på mitt arbete” säger Tova.

Tova-300.jpgTova har arbetat på Nacka seniorcenter sedan början av 2019. På boendet finns det ett fåtal som är smittade av covid-19 men också de som har tillfrisknat. Det här är inte första gången som hon och hennes kollegor behöver ta hänsyn till en sjukdom.

- Vi har ju till exempel den vanliga säsongsinfluensan och maginfluensa, så det finns redan rutiner och riktlinjer. Det handlar om basala hygienrutiner, och det kan vi!

När personalen ger omvårdnad till en coronasmittad använder de skyddsutrustning.

- Vi har skyddshandskar, förkläde, munskydd och visir. Visiret är personligt och rengörs på ett säkert sätt efter att vi varit i kontakt med en smittad person. Jag känner mig mycket trygg med min utrustning. Vi har det vi behöver och jag är inte orolig för att det kommer att bli någon brist på det.

För att skydda andra på boendet isoleras de som är smittade. Och en person i personalen arbetar bara med de som har covid-19 under sitt arbetspass.

- Det gör att man kan arbeta fokuserat och göra allt i rätt ordning så att smittan stannar hos den som har den och inte sprids. Det är mitt ansvar som personal att se till att allt går rätt till, och jag litar på att alla gör sitt jobb och följer rutinerna. Det handlar om tillit.

Den största förändringen med anledning av covid-19 tror Tova är för de boende som inte får ta emot besök.

- Det är klart att det är tråkigt att de inte får träffa sina anhöriga, men vi hjälper till så att det ska bli så bra som möjligt, bland annat genom telefon- och videosamtal.

Naturligtvis finns det en viss oro bland personalen, men Tova upplever att de stöttar varandra och ser till att alla har den information de behöver. Hon har stort förtroende både för Nacka kommun och sina chefer. Bland annat får de dagliga uppdateringar och Tovas chef finns alltid tillgänglig om det uppstår frågor.

- Att Nacka dessutom var tidigt ute med besöksförbud bidrar också till att jag känner mig säker på att allt sköts på rätt sätt.

Tova är inte själv orolig för att bli smittad.

- Nej, jag är inte mer orolig för att bli smittad av covid-19 än av någon annan sjukdom. Och det är faktiskt större risk att jag blir smittad i mataffären eller på bussen än på jobbet. Här vet vi precis vad vi ska göra och hur vi ska skydda oss. Jag hoppas att fler ska känna sig trygga med att arbeta inom vården för vi har verkligen ett stort behov av extrapersonal, både på dagen, kvällen och natten.

Sidan uppdaterades: