Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Omsorg & stöd

Nyheter Omsorg och stöd

Hej förälder! Behöver du stöd så finns vi här

Att vara förälder kan vara underbart men också svårt ibland. Att känna sig osäker är väldigt vanligt - då finns vi på Nacka kommun här för dig.

Gör en insats för någon som behöver dig

Är du nyfiken på att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Nu behöver vi fler personer som vill bidra genom att stödja barn, unga eller vuxna. En trygg och stabil kontakt kan göra en avgörande skillnad i en persons liv och upplevs ofta givande åt båda hållen.

Tryggt och enkelt för äldre i Nacka när kommun och region samarbetar 

Nu kan seniorer i Nacka möta både vårdgivare och sina kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Till seniormottagningen vänder sig Nackabor som är 75 år eller äldre och som har komplexa sjukdomstillstånd.   Den gemensamma seniormottagningen är ett resultat av samarbetet mellan Region Stockholm och Nacka kommun.

Fler gode män behövs – digitalisering frigör tid för rekrytering och utbildning

Nya e-tjänster och automatiserade processer minskar väntetiden för våra invånare och gode män med upp till 4 000 timmar per år! "Genom att digitalisera tidigare pappersberoende ärendehantering kan vi effektivisera mycket av handläggningen, möjliggöra ökad grad av självservice och över tid även korta väntetiden för ställföreträdare och huvudmän" förklarar överförmyndarenhetens chef Ann-Charlotte Oetterli och berättar mer om hur enheten på detta sätt kunnat frigöra tid för värdeskapande och kvalitetshöjande aktiviteter, som att rekrytera fler gode män.

Uppsagt avtal med HS trygg tillvaro AB gällande kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Nacka kommun har sagt upp avtalet med hemtjänstanordnaren HS trygg tillvaro AB. Det innebär att de inte längre får utföra hemtjänst i Nacka kommun från och med den 1 juni 2024. Beslutet fattades av äldrenämnden den 27 mars 2024. Anledningen till beslutet är att HS trygg tillvaro AB inte har följt det avtal som de har med kommunen.

Visar 5 av 136 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: