Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Omsorg & stöd

Nyheter Omsorg och stöd

Fler gode män behövs – digitalisering frigör tid för rekrytering och utbildning

Nya e-tjänster och automatiserade processer minskar väntetiden för våra invånare och gode män med upp till 4 000 timmar per år! "Genom att digitalisera tidigare pappersberoende ärendehantering kan vi effektivisera mycket av handläggningen, möjliggöra ökad grad av självservice och över tid även korta väntetiden för ställföreträdare och huvudmän" förklarar överförmyndarenhetens chef Ann-Charlotte Oetterli och berättar mer om hur enheten på detta sätt kunnat frigöra tid för värdeskapande och kvalitetshöjande aktiviteter, som att rekrytera fler gode män.

Uppsagt avtal med HS trygg tillvaro AB gällande kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Nacka kommun har sagt upp avtalet med hemtjänstanordnaren HS trygg tillvaro AB. Det innebär att de inte längre får utföra hemtjänst i Nacka kommun från och med den 1 juni 2024. Beslutet fattades av äldrenämnden den 27 mars 2024. Anledningen till beslutet är att HS trygg tillvaro AB inte har följt det avtal som de har med kommunen.

Ägarbyten hos två anordnare inom social omsorg

Ägarbyten sker under våren hos två anordnare i Nackas kundval: Olivias hemomsorg förvärvas av Attendo och Silver Life övertas av Stockholms sjukhem. Dessa ägarbyten kommer inte att påverka omsorgen om de cirka 200 kunderna, eftersom verksamhet och personal följer med till nya ägarna.

10-årigt traineesamarbete stärker socialtjänsten i Huddinge, Nacka och Tyresö

"Huddingetrainee: Socionom" är ett samarbetsprogram mellan Huddinge, Nacka och Tyresö kommuner för att stärka kompetensförsörjningen inom socialtjänsten och erbjuda praktisk erfarenhet för socionomstudenter. I år fyller samarbetet 10 år och hittills har 445 studenter gått programmet och fått en bra start i yrkeslivet som socionom.

Nyhetsbrev: Tips för barns och ungas psykiska hälsa

För att Nackas barn och unga ska må bra och inte utveckla psykisk ohälsa samarbetar Nacka kommun förebyggande på många sätt med bland andra Region Stockholm. Ett nyhetsbrev med tips och information på stöd och aktiviteter är ett exempel. Det sprids cirka tre gånger per år via exempelvis skolor, omsorg och vården via mail. Målet är att nå ut till vårdnadshavare med användbar information och konkreta tips och inspiration för att våra barn och unga ska må bra.

Visar 5 av 134 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: