Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Omsorg & stöd

Nyheter Omsorg och stöd

Tryggt och enkelt för äldre i Nacka när kommun och region samarbetar 

Nu kan seniorer i Nacka möta både vårdgivare och sina kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Till seniormottagningen vänder sig Nackabor som är 75 år eller äldre och som har komplexa sjukdomstillstånd.   Den gemensamma seniormottagningen är ett resultat av samarbetet mellan Region Stockholm och Nacka kommun.

Fler gode män behövs – digitalisering frigör tid för rekrytering och utbildning

Nya e-tjänster och automatiserade processer minskar väntetiden för våra invånare och gode män med upp till 4 000 timmar per år! "Genom att digitalisera tidigare pappersberoende ärendehantering kan vi effektivisera mycket av handläggningen, möjliggöra ökad grad av självservice och över tid även korta väntetiden för ställföreträdare och huvudmän" förklarar överförmyndarenhetens chef Ann-Charlotte Oetterli och berättar mer om hur enheten på detta sätt kunnat frigöra tid för värdeskapande och kvalitetshöjande aktiviteter, som att rekrytera fler gode män.

Uppsagt avtal med HS trygg tillvaro AB gällande kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning

Nacka kommun har sagt upp avtalet med hemtjänstanordnaren HS trygg tillvaro AB. Det innebär att de inte längre får utföra hemtjänst i Nacka kommun från och med den 1 juni 2024. Beslutet fattades av äldrenämnden den 27 mars 2024. Anledningen till beslutet är att HS trygg tillvaro AB inte har följt det avtal som de har med kommunen.

Ägarbyten hos två anordnare inom social omsorg

Ägarbyten sker under våren hos två anordnare i Nackas kundval: Olivias hemomsorg förvärvas av Attendo och Silver Life övertas av Stockholms sjukhem. Dessa ägarbyten kommer inte att påverka omsorgen om de cirka 200 kunderna, eftersom verksamhet och personal följer med till nya ägarna.

10-årigt traineesamarbete stärker socialtjänsten i Huddinge, Nacka och Tyresö

"Huddingetrainee: Socionom" är ett samarbetsprogram mellan Huddinge, Nacka och Tyresö kommuner för att stärka kompetensförsörjningen inom socialtjänsten och erbjuda praktisk erfarenhet för socionomstudenter. I år fyller samarbetet 10 år och hittills har 445 studenter gått programmet och fått en bra start i yrkeslivet som socionom.

Nyhetsbrev: Tips för barns och ungas psykiska hälsa

För att Nackas barn och unga ska må bra och inte utveckla psykisk ohälsa samarbetar Nacka kommun förebyggande på många sätt med bland andra Region Stockholm. Ett nyhetsbrev med tips och information på stöd och aktiviteter är ett exempel. Det sprids cirka tre gånger per år via exempelvis skolor, omsorg och vården via mail. Målet är att nå ut till vårdnadshavare med användbar information och konkreta tips och inspiration för att våra barn och unga ska må bra.

Funkisfestivalen - vi har en vinnare!

Den 2 februari var det dags för Nackas delfinal i Funkisfestivalen, Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vann gjorde Ester Pietras!

Ministerbesök i Nacka: Goda förebyggande insatser för barn och unga i fokus

Goda exempel på förebyggande insatser för att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminella miljöer stod i fokus i Nacka stadshus på onsdagen, när både statsminister Ulf Kristersson (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) besökte Nacka kommun.

Välkommen till Nackas deltävling i Funkisfestivalen

Den 2 februari är det dags för Nackas deltävling i Funkisfestivalen - Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Nacka har varit med sedan 2011, och det är ett årligt uppskattat evenemang.

Uppsagt avtal med Lindalens Omsorg

Nacka kommun har sagt upp avtalet med hemtjänstanordnaren Lindalens Omsorg AB, vilket innebär att företaget från och med den 31 januari 2024 inte längre får utföra hemtjänst i Nacka kommun.

Visar 10 av 135 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: