Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Senior i Nacka

Dagverksamhet för personer 65 år eller äldre

Det här är dagverksamhet

På dagverksamheten kan du göra något tillsammans med andra som är roligt. Du kan få hjälp och vård som du behöver under dagverksamheten. Du kan träna själv eller med andra i en grupp. Om du har dagverksamhet får du hjälp med resan dit och hem om du behöver. Du får också resan betald. Dagverksamheten är öppen på vardagar. Du kommer dit på bestämda dagar. Det finns särskilda dagverksamheter för dig med demenssjukdom.

Vad kostar det?

Avgiften för dagverksamhet är 300 kronor per dag de första åtta besöken per månad. Sedan kostar dagverksamheten 90 kronor per besök. Du betalar maten själv. Avgiften räknas ihop med hemtjänstavgiften. Du betalar aldrig mer än 2 139 kronor i månaden sammanlagt för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och mobilt trygghetslarm.

Du betalar lägre avgift

Du betalar lägre avgift om du har liten inkomst. Du ska kunna vara säker på att du har kvar pengar att leva på när du har betalat avgifterna.

Sidan uppdaterades: