Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022

Under 2022 tillkom många vackra, spännande och intressanta hus och platser i Nacka. Här kan du se de tio kandidater som tävlar om årets pris, Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022. Klicka på namnet eller bilden för att se fler bilder. Nu är omröstningen stängd och vinnaren presenteras på prisutdelningen i Nacka stadshus kl 13.00 den 21 juni.

Hus 1 bild 1.jpg

1. Enfamiljshus, Boo

Motivering: En nytolkning av den röda stugan tar plats i Boo Gård. Bostadshuset förhåller sig till omgivningen genom rödfärgad kryssfaner men sticker ut genom sin tydlighet och samtida utformning. Huset är barnsligt enkelt i sitt uttryck men precist in i minsta detalj.

Arkitekt: Tham & Videgård Byggaktör:privat

Hus 2 bild 1.jpg

2. Flerbostadshus, Centrala Nacka

Motivering: Stadsporten har hämtat inspiration från 1800-talets boulevardarkitektur. Den levande bottenvåningen bidrar till folkliv och ökad trygghet på en i övrigt trafikdominerad plats. Utvändigt har byggnaden en strikt ytterrock där entréerna accentueras genom de resliga trapphusen.

Arkitekt: VERA Arkitekter Byggaktör: Storstaden bostad

Hus 3 bild 1.jpg

3. Enfamiljshus, Älgö

Motivering: Byggnaden står hänsynsfullt på tå på pelare i landskapet. Panelen av bränt trä samspelar med omgivningen och gör byggnaden beständig och livfull. Spänger slingrar sig mellan byggnadsvolymerna och skapar fina övergångar mellan slutna uterum och platser med vidsträckt utsikt.

Arkitekt: Mandram arkitektur & design Byggaktör: Boban Rudinski

Hus 4 bild 1.jpg

4. Två flerbostadshus, Kummelnäs

Motivering: Bland berghällar och barrträd ligger en grupp flerfamiljshus. Husen är i två våningar med två mindre lägenheter på vinden som nås via utvändig trappa och hiss. Husen tar upp kulörer från landskapet i jordbrunt och bergsgrått. Grundtanken var en gemensam takpergola, den tanken har ännu inte införlivats.

Arkitekt: 2BK Arkitekter AB Byggaktör: Imola Utveckling AB

Hus 5 bild 1.jpg

5. Enfamiljshus, Saltsjöbaden

Motivering: Enbostadshuset ger en blinkning åt 1960-talets rationella arkitektur. Villan har en tydlig huskropp som är väl anpassad i fönstersättning och dimensioner. Huset är relativt avskärmat mot gatan men en mer transparent fasad mot söder upplöser gränsen mot vattnet.

Arkitekt: Andreas Martin-Löf Byggaktör: privat

Hus 6 bild 1.jpg

6. Flerbostadshus, Kil

Motivering: På en slingrande väg bryter besökaren igenom skogspartier och kommer till vårdboendet vid Baggensfjärden. Föränderliga spånfasader skriver in sig i landskapet, som kottar som fallit från de omgivande tallarna. Armerat gräs och sedumtak tar hand om dagvatten och skiftar utseende med väderförhållandena.

Arkitekt: E/S-A Arkitekter Byggaktör: Tomas Pousette

Hus 7 bild 1.jpg

7. Flerbostadshus, Kummelnäs

Motivering: Med få material och dov färghållning som samspelar med omgivande natur har detta parhus utformats. De förskjutna volymerna skapar privata oaser och en nedbruten skala. De boende kan välja umgänge i den gemensamma trädgården eller söka ro på sina listigt utformade uteplatser.

Arkitekt: DinellJohansson Byggaktör: ImolaBostad

Hus 8 bild 1.jpg

8.Stadskvarter med flerbostadshus, Centrala Nacka På Nya Gatan har bostadsbyggandet kombinerats med gröna kvaliteter. Privata indragna balkonger försedda med planteringskärl skapar potential för prunkande inslag i stadslandskapet. Det yttre fasadskiktets rutmönster och huskropparnas höjder skapar variation längs gatufasaderna.

Arkitekter: Kirsch + Dereka Arkitekter / Urban Design Byggaktör: Sveafastigheter Bostad

Hus 9 bild 1.jpg

9. Bryggdäck Kyrkviken, Sickla

Motivering: En offentlig park som renar vatten och hanterar stora delar av Nackas dagvatten. Här kombineras nytta och nöje genom naturmaterial som trä, sten och grus. Bryggorna skapar ett böljande rekreationsområde, ett andrum från bakgrundens stadsmyller.

Arkitekt: Sweco/Nyréns arkitektkontor Byggaktör:Nacka kommun

Hus 10 bild 1.jpg

10. Enfamiljshus, Saltsjöbaden

Motivering: Påminnande om Rubiks kub skapar de indragna och utskjutande volymerna rumslig dynamik. Varma material välkomnar vid entréerna. Fasaderna utgörs av betong och tegel. De tunga beständiga materialen sammanfogas med bergsknallen och blir ett med platsen.

Arkitekt: Jordens arkitekter Byggaktör: privat

Rösta på din favorit här

Sidan uppdaterades: