Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata

I höst börjar delar av Värmdövägen och Vikdalsvägen att byggas om till en stadsgata som blir trygg för gående och cyklister. Det blir också nya sittplatser och fler träd.

varmdovagen.jpg

Trygg och grön stadsgata

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen kommer att byggas om till stadsgata som är trygg för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Längs sträckan blir det nya hus med entréer mot gatan och fler träd. Arbetet med gatan startar i höst och beräknas vara klart 2023.

Vid rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen planeras sittmöbler och planteringar. Att plantera växter och träd ger inte bara en trevligare gatumiljö utan hjälper även till att rena luften och fördröja vatten. Förorenat dagvatten renas med gatuträden.

Bild från gestaltningsprogrammet för Värmdövägen.

gestaltningsprogrammet-670px.jpg

Infrastruktur som räcker till för alla

Med fler medborgare och bostäder i framtiden behöver nödvändig infrastruktur anpassas därefter. I gatan kommer nya ledningar för avlopp, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering att läggas ner.

Trafiken kommer att påverkas

Trafiken kommer att påverkas under arbetet. Sträckan kommer dock att hållas öppen för trafik hela tiden med undantag för enstaka korta avstängningar. Kommunen informerar inför att trafiken påverkas.

Den här sträckan byggs om

Sträckan som byggs om till stadsgata är Värmdövägens östra del, från Lillängsvägen mot Nacka Forum och vidare på Vikdalsvägen fram till Griffelvägen.

Den del av Värmdövägen/Vikdalsvägen som ska byggas om till stadsgata.

karta stadsgata Värmdövägen.jpg

Läs mer om projektet på www.nacka.se/varmdovagen.

Läs handlingar och beslut från natur- och trafiknämndens sammanträde.

Sidan uppdaterades: