Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Är du nyfiken på vad som händer i Älta?

Älta centrum utvecklas med nytt torg och fler mötesplatser, här byggs cirka 1 400 nya bostäder, nya förskolor, äldreboende och verksamhetslokaler. Det byggs även en ny skola och en ny idrottshall.

Genom att förstärka Ältas identitet vill kommunen attrahera boende, handel och näringsliv. Ett program med en vision för framtidens Älta, Ännu mera Älta 2025, har tagits fram tillsammans med politiker, boende, föreningar och fastighetsägaren Wallenstam och ligger till grund för den utveckling som nu sker.

"I Älta 2025 bor det unga, gamla och barnfamiljer. Centrumet är trevligt med småstadskänsla och innehåller affärer och service för det dagliga livet. I Älta finns det gröna alltid runt knuten och det är nära till natur, vatten och bad. Här är lätt att mötas kring kultur, idrott och friluftsliv."
Från visionen: Ännu mera Älta.

Den här bilden av Älta trädde fram när kommunen i dialog med Ältaborna tog fram visionen. Och det är tydligt att Älta är platsen för både unga och gamla och många intressen ska tillgodoses när Älta utvecklas. Många flyttar hit och det behövs nya bostäder, skolor och förskolor men även äldreboenden för de som vill bo kvar även på ålderns höst. Ältaborna är stolta över småstadskänslan som platsen har och dess historia. Detta tas tillvara nu när vi utvecklar Älta.

- Med modernare kultur- och fritidslokaler, större handelsutbud och en ny mötesplats i form av ett större torg förväntas det nya centrumet skapa mervärden för många. I anslutning till torget och det nya parkstråket ska man kunna sitta på ett café och njuta i vårsolen, säger Helena Fältén, projektchef i Älta.

Visionsbild över hur Älta torg kan komma att se ut i framtiden

Ältas centrum invigdes 1968 och var då ett av Stockholms första inomhusköpcentrum, idag är det slitet och fyller inte den funktion som krävs av ett modernt och levande centrum. Nya Älta centrum får ett nytt torg som blir en central plats med fler mötesplatser och 950 nya bostäder byggs. Tanken är att nya centrumet ska kännas som en naturlig del av Älta och inte avskilt som idag. Småstadskänslan ska förstärkas. Här byggs även en förskola, ett äldreboende och verksamhetslokaler. Ett levande centrum med mer handel är också något som Ältaborna önskat och som nu tas hänsyn till i utvecklingen.

- När Älta centrum utvecklas är målet att skapa en trevlig, inkluderande och trygg plats att bo och vistas i, för alla befintliga och nya Ältabor och även besökare säger Martin Håkansson, projektledare och Emelie Resvik, planarkitekt för Älta centrum

Skolorna i Älta har blivit omoderna och för små för att rymma alla barn som föds och flyttar in. Stavsborgsskolan, Sigfridsborgsskolan och Strandparksskolan rivs och nya moderna skolor byggs för att tillgodose framtidens behov av skolplatser. Inom skolområdet planeras även för idrottshallar och placeringen är viktig, barnen ska inte behöva korsa större vägar för att ta sig mellan skolbyggnaden och idrottshallen.

Visionsbild över hur Ältavägen kan komma att se ut i framtiden

Det behövs också fler förskolor i Älta och i maj invigdes Ältadalens förskola. Det är Sigfridsborgs förskola som nu flyttar över till den nya förskolan och byter namn. Här kommer 160 barn att få plats redan i augusti när den har full kapacitet.

Vill du veta mer om vad som händer i Älta?

Här kan du följa utvecklingen och läsa mer: nacka.se/altacentrum

Sidan uppdaterades: