Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta

Älta fortsätter att utvecklas till en attraktiv stadsmiljö. Älta växer med en blandning av nya bostäder, mötesplatser, skolor, förskolor, idrottshall, äldreboende och arbetsplatser. Det blir Ännu mera Älta.

Sandra Tiidus

Sandra Tiidus

Projektchef

08-718 92 56

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Vad händer nu och i nästa steg?

Den första detaljplanen för Älta centrumkvarter med cirka 950 bostadslägenheter och lokaler runt ett nytt torg antogs av kommunfullmäktige den 12 oktober 2020. Utbyggnad av nya bostäder, lokaler, gator, torg och park pågår just nu. Samtidigt pågår arbete med att ta fram nya detaljplaner för projekten Sydvästra Stensö och Ältabergs verksamhetsområde.

Projekt i Älta

Eftersom Älta är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande under en längre tid genom olika stadsbyggnadsprojekt. Läs om de olika projekten på deras egna webbsidor - se menyn till höger.

Här kan du läsa eller ladda ner det senaste nyhetsbrevet för Älta (pdf)

Detaljplaneprogrammet för Älta centrum

2015 antogs ett detaljplaneprogram för Älta centrum som beskriver tankarna om hur hela området ska utvecklas. Programmet är vägledande för den detaljplanering som nu pågår.
Programmet för Älta centrum
Programmet lågupplöst (mindre fil)

Tidig dialog och vision

Under 2012 deltog invånare i Älta i dialog- och visionsarbeten innan programmet togs fram. Diskussioner fördes kring fem olika teman: Föräldrar, Mötesplatser, Idrott och fritid, Service och handel samt Kultur.

Den 11 februari 2013 godkände kommunstyrelsen att inriktningen för programarbetet skulle följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025. Detaljplaneprogrammets vision för Älta centrum är:

  • I Älta finns ett brett bostadsutbud
  • Älta är en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel
  • Ältas tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Utvecklingen utgår från vad Ältas invånare behöver för att trivas och må bra
  • Området runt Älta centrum upplevs som en naturlig del av Älta och man rör sig enkelt till, från och inom området

Samarbete med byggaktören Wallenstam

Nacka kommun och Wallenstam AB har skrivit en avsiktsförklaring och ett ramavtal för programområdet runt centrum. Avsiktsförklaringen reglerar bland annat fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen ska enligt avsiktsförklaringen anvisa hälften av kommande byggrätter för bostäder på kommunal mark inom programområdet i Älta till Wallenstam.

Nacka kommun och Wallenstam ordnade 2013 parallella arkitektuppdrag med arkitektföretagen Sweco, Tema och White för att belysa olika möjligheter att utveckla området med utgångspunkt i visionen Ännu mera Älta 2025.

Wallenstams information om Älta stadsutveckling

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Älta centrum-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: