Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta

Inflyttningen till Älta är stor och det byggs nya bostäder, skolor, förskolor, idrottshallar och äldreboenden i flera delar av Älta. I centrum planeras för 1 900 nya bostäder och fler mötesplatser och i Ältadalen byggs cirka 330 småhus. Det finns planer på att bygga nya moderna skolor som ersätter befintliga Sigfridsborgsskolan och Stavsborgsskolan.

Helena Fältén

Helena Fältén

Projektchef

Emilie Warsell

Emilie Warsell

Plansamordnare

Wall Street i Älta

Den 1-15 september pågår den internationella muralmålningsfestivalen Wall Street då konstverk växer fram på olika platser i Nacka. I Älta skapar Jarus en muralmålning i gång- och cykeltunneln under Oxelvägen som leder mot Ältasjön i Älta. Konstverket finansieras av Wallenstam.

Nyheter om Älta

Vi renoverar en mur på Stensövägsbron

I mitten av november påbörjar vi renoveringen av en mur på Stensövägsbron. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

Välkommen till invigning av den nya aktivitetsparken i Ältadalen

Söndagen den 13 oktober klockan 14-16 inviger vi den nya aktivitetsparken i Ältadalen. Här finns en lekpark, fotbollsplan, utegym och stora gräsytor att leka och springa på.

Nu är Svanhöjdens förskola i Älta invigd

Tisdagen den 1 oktober invigdes den nya förskolan som ligger naturskönt med gångavstånd till Ältasjön och nära Älta centrum.

Projekt i Älta

Eftersom Älta är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande under en längre tid genom olika stadsbyggnadsprojekt. Läs om de olika projekten på deras egna webbsidor - se menyn till höger.

2015 antogs ett detaljplaneprogram för Älta centrum som beskriver tankarna om hur hela området ska utvecklas. Programmet är vägledande för den detaljplanering som nu pågår.
Programmet för Älta centrum
Programmet lågupplöst (mindre fil)

Tidig dialog och vision

Invånare i Älta deltog i dialog- och visionsarbeten innan programmet togs fram. Ett första steg var de tidiga medborgardialoger som hölls på Kulturknuten i Älta i december 2012. Diskussioner fördes där kring fem olika teman: Föräldrar, Mötesplatser, Idrott och fritid, Service och handel samt Kultur.

Den 11 februari 2013 godkände kommunstyrelsen i Nacka att inriktningen för programarbetet skulle följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025.

Visionen, med år 2025 som tidshorisont, och har sammanfattats på följande sätt:

  • I Älta finns ett brett bostadsutbud.
  • Älta är en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel.
  • Ältas tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Utvecklingen utgår från vad Ältas invånare behöver för att trivas och må bra.
  • Området runt Älta centrum upplevs som en naturlig del av Älta och man rör sig enkelt till, från och inom området.

Samarbete med byggaktören Wallenstam

Nacka kommun och Wallenstam AB har skrivit en avsiktsförklaring och ett programavtal. Avsiktsförklaringen reglerar fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen anvisar hälften av kommande byggrätter för bostäder på kommunal mark inom programområdet i Älta till Wallenstam. Minst hälften av de lägenheter som Wallenstam bygger ska upplåtas med hyresrätt.

Nacka kommun och Wallenstam ordnade 2013 parallella arkitektuppdrag med arkitektföretagen Sweco, Tema och White för att belysa olika möjligheter att utveckla området med utgångspunkt i visionen Ännu mera Älta 2025.

Wallenstams information om Älta stadsutveckling

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Älta centrum-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Cirka 2 minuter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.