Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Älta

Inflyttningen till Älta är stor och utveckling med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. I centrum planeras för 1 900 nya bostadslägenheter och fler mötesplatser. I Älta planeras och byggs en blandning av olika former av nya bostäder, skolor, förskolor, idrottshallar, äldreboenden och arbetsplatser.

Helena Fältén

Helena Fältén

Projektchef

Emilie Warsell

Emilie Warsell

Plansamordnare

Vad händer nu och i nästa steg?

Flera detaljplaneprojekt för utvecklingen av Älta centrum pågår. Den första detaljplanen i centrum med 950 bostadslägenheter och lokaler runt ett nytt torg antogs av kommunfullmäktige den 12 oktober 2020. I Ältadalen pågår byggnation av cirka 400 småhus. Vid Apelvägen/Björnvägen byggs hyresrätter och gruppbostäder. Två nya moderna skolor byggs som ersätter Sigfridsborgsskolan och Stavsborgsskolan.

Wall Street Nacka

Under 2019 genomfördes en internationell muralmålningsfestival i Nacka - Wall Street Nacka. Festivalen bjöd in konstnärer från hela världen för att skapa ett utomhusgalleri där ett syfte är att skapa en vackrare och trivsammare utomhusmiljö. I Älta finns ett konstverk från festivalen i gångtunneln mellan centrum och Stavsborgsskolan/Stavsborgs bollplan.

Wall Street grön.jpg

Älta WallStreet NY 1.jpgHuvudpartner Wallenstam i samarbete med Nacka kommun, konstnär Jarus.

Nyheter om Älta

Nya Sigfridsborgsskolan är redo inför höstterminen 2021

Sigfridsborgsskolan är snart färdigbyggd och redo att ta emot 800 elever som kan börja utforska sin nya skola när höstterminen startar.

Ett steg mot fler skolplatser i Älta

Nu är det bestämt vem som ska bygga Nya Stavsborgsskolan i Älta. PEAB har fått uppdraget att bygga en för- och grundskola med tillhörande sporthall för 1 200 elever från förskoleklass till årskurs nio. Beställare är Hemsö och Nacka kommun förblir hyresgäst och kommer att driva verksamheten.

Nu blir det möjligt – Älta centrum utvecklas till ett modernt centrum

Måndagen den 12 oktober antog kommunfullmäktige detaljplanen för Älta centrumkvarter. Nu blir det möjligt att utveckla Älta centrumkvarter till ett modernt centrum med mer service och handel och ett välkomnade torg som naturlig mötesplats.

Projekt i Älta

Eftersom Älta är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande under en längre tid genom olika stadsbyggnadsprojekt. Läs om de olika projekten på deras egna webbsidor - se menyn till höger.

Detaljplaneprogrammet för Älta centrum

2015 antogs ett detaljplaneprogram för Älta centrum som beskriver tankarna om hur hela området ska utvecklas. Programmet är vägledande för den detaljplanering som nu pågår.
Programmet för Älta centrum
Programmet lågupplöst (mindre fil)

Tidig dialog och vision

Under 2012 deltog invånare i Älta i dialog- och visionsarbeten innan programmet togs fram. Diskussioner fördes kring fem olika teman: Föräldrar, Mötesplatser, Idrott och fritid, Service och handel samt Kultur.

Den 11 februari 2013 godkände kommunstyrelsen att inriktningen för programarbetet skulle följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025. Detaljplaneprogrammets vision för Älta centrum är:

  • I Älta finns ett brett bostadsutbud
  • Älta är en småstad med naturliga mötesplatser kring idrott, friluftsliv, kultur, service och handel
  • Ältas tillväxt sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Utvecklingen utgår från vad Ältas invånare behöver för att trivas och må bra
  • Området runt Älta centrum upplevs som en naturlig del av Älta och man rör sig enkelt till, från och inom området

Samarbete med byggaktören Wallenstam

Nacka kommun och Wallenstam AB har skrivit en avsiktsförklaring och ett ramavtal för programområdet runt centrum. Avsiktsförklaringen reglerar bland annat fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen ska enligt avsiktsförklaringen anvisa hälften av kommande byggrätter för bostäder på kommunal mark inom programområdet i Älta till Wallenstam.

Nacka kommun och Wallenstam ordnade 2013 parallella arkitektuppdrag med arkitektföretagen Sweco, Tema och White för att belysa olika möjligheter att utveckla området med utgångspunkt i visionen Ännu mera Älta 2025.

Wallenstams information om Älta stadsutveckling

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Älta centrum-projektet).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: