Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning Nya Östbergatunneln

Ändring av stadsplanerna S 42, S 67 och S 264 samt detalj-planerna DP 12, DP 155, DP 249 och DP 605 för Nya Östberga¬tunneln, fastigheten Sicklaön 37:10 m.fl., på Västra Sicklaön, Nacka kommun

Ett förslag till ändring av stadsplaner och detaljplaner har upprättats för rubricerat område beläget i Henriksdal/Finnboda. Under tiden 28 oktober till den 2 december 2021 ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: