Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheten Sicklaön 12:126, Kungsborgsbacken 3 på Sicklaön, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentbostad och skydda natur och kulturmiljövärden. Detaljplanen syftar även till att medge i huvudsak motsvarande byggrätt och planbestämmelser för fastigheten, som angränsande fastigheter har.

Under tiden 19 april 2024 till och med 16 maj 2024 finns den utställd för granskning.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: