Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Jarlabergsvägen

Vid Jarlabergsvägen i Nacka stad planeras flerbostadshus med cirka 110 bostäder och handel i bottenvåningen.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Bygglovsprocessen är påbörjad.
  • Kommunen förbereder för projektering och utbyggnad av allmän plats längs Jarlabergsvägen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2020.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen (PDF-dokument, 146 kB) i mars 2019. Beslutet överklagades och Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.
  • Lagakrafthandlingarna kommer att publiceras under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Planförslaget möjliggör för service och cirka 110 nya bostäder i fyra nya
punkthus i 8-9 våningar med den översta våningen indragen. Husen sammankopplas med en sockelvåningsbyggnad mellan husen, med lokaler och entréer utmed Jarlabergsvägen. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en mer levande stadsgata.

Samråd om planförslaget hölls under tiden 3 november - 6 december 2016. Ett reviderat förslag var utställt för granskning under tiden 7 mars - 4 april 2018.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: