Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jarlabergsvägen

Som ett led i att Centrala Nacka utvecklas till en varierad stadsmiljö får området kring Jarlabergsvägen ett levande centrum med mer service, ett bättre torg, mer grönska och fler bostäder. Härifrån ligger den kommande tunnelbanan bara en kort promenad bort.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Jarlabergsvägen får fler träd och blir tryggare för gående och cyklister. Torget får mer grönska, sittplatser och cykelparkering. Fyra nya punkthus, sammanhängande i bottenvåningen, med 110 bostäder, plats för verksamheter och med parkeringsgarage, byggs i en solfjäderform längs med Jarlabergsvägen. Härifrån ligger den kommande tunnelbanan bara en kort promenad bort.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • ALM Småa Bostads bygglov- och rivningslov vann laga kraft i slutet av maj 2021. Planering pågår nu för att under hösten börja riva den befintliga enplansbyggnaden som står där nya bostäder ska byggas. Sedan ska marken förberdas för att bygga bostäderna. När planeringen och tidplanen är klar återkommer vi med mer information.
  • Kommunen projekterar för utbyggnad av allmän plats längs Jarlabergsvägen. När projekteringen är klar ska en entreprenad handlas upp.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2020.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen (PDF-dokument, 146 kB) i mars 2019. Beslutet överklagades och Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd.
  • Lagakrafthandlingarna kommer att publiceras under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Planförslaget möjliggör för service och cirka 110 nya bostäder i fyra nya
punkthus i 8-9 våningar med den översta våningen indragen. Husen sammankopplas med en sockelvåningsbyggnad mellan husen, med lokaler och entréer utmed Jarlabergsvägen. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en mer levande stadsgata.

Samråd om planförslaget hölls under tiden 3 november - 6 december 2016. Ett reviderat förslag var utställt för granskning under tiden 7 mars - 4 april 2018.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: