Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Gräs, gångväg, människor och träd. En stadspark omgiven av de framtida husen.

Centrala Nacka

Centrala Nacka blir Sveriges första garanterat naturbana stadsdel. Här får stadens dynamik möta naturens kraft. Vi bygger etappvis nya kvarter, gator och torg, en stadspark, caféer, restauranger, idrott och skolor.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Jan Eriksson

Jan Eriksson

projektchef

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

Centrala Nacka utvecklas till en naturban stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, en stadsmiljö med kontraster och variation där naturen och den befintliga topografin får ta större plats och påverka både den fysiska och sociala miljön.

Här ska det på sikt bli 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser för nya och gamla Nackabor och verksamheter. De första bostäderna är klara för inflyttning hösten 2021. Arbetet med tunnelbanan pågår och ska vara klart 2030, samtidigt som den nya bussterminalen och en överdäckning av Värmdöleden.

Området sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden; Mötesplats Nacka.

Centrala Nacka utvecklas i samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor där vår ambition är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt - natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Läs mer om samarbetet.

Aktuellt just nu

Centrala Nackas sju första kvarter, på Nya gatan, är markanvisade. Några hus börjar bli klara. Nästa steg är att skapa ett torg med träd, blommor och olika typer av sittplatser samt en bred trappa upp mot stadsparken.

Nya naturbana bostadskvarter planeras i anslutning till den kommande stadsparken. Bland annat ska utveckling ske av kvarteret Discus som är tänkt att inrymma ett högt hus, bostäder, lokaler samt entré till tunnelbanan.

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen byggs om till en grön stadsgata som blir trygg för gående och cyklister. Det blir också nya sittplatser och fler träd.

När Nacka utvecklas påverkas trafiken och framkomligheten. Planera din resa väl och räkna med längre restider. Har du möjlighet, res gärna utanför högtrafik. Läs mer på sidan Trafiken i Nacka.

Detaljplaneprogram för Centrala Nacka (PDF-dokument, 43,2 MB)
Strukturplan
Strukturkarta över Centrala Nacka (PDF-dokument, 30,3 MB) (april 2022, uppdateras efterhand som projekten utvecklas)

Naturban gestalting i Centrala Nacka (PDF-dokument, 4,5 MB)

Sidan uppdaterades: