Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Centrala Nacka

Stadskärnan i Nacka stad ska bli en långsiktigt hållbar stadsdel med välkomnande miljöer, rikt gatuliv och mötesplatser för alla, både inomhus och utomhus.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Jan Eriksson

Jan Eriksson

projektchef

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

Centrala Nacka är den nya stadsdel som byggs från Järlahöjden i väster till Skvaltan i öster. Norra delen gränsar mot Ryssbergen, Nacka strand och Jarlaberg och södra delen gränsar mot Lillängen och Järla sjö.

Stadsgator, parker och torg

Centrala Nacka planeras som en levande och öppen stadsdel med inbjudande offentliga stråk och platser, där det ska vara enkelt att hitta och ta sig fram, oavsett om du väljer att gå, cykla, köra bil eller åka kollektivt.

En del av Värmdövägen och Vikdalsvägen ska byggas om till en trevlig stadsgata som är trygg för gående och cyklister. Gatan ska utformas på ett sätt som inbjuder till stadsliv, bl.a. genom grönska, affärer och restauranger längs vägen.

I centrala Nacka planeras det för 6000 bostäder och 7000 nya arbetsplatser. Förutom nya butiker, kultur och service kommer idrott, gymnasier och den nya gallerian för högre utbildning, Vercity, ligga här. En helt nyanlagd stadspark och flera nya torg bidrar till en välkomnande känsla i kvarteren runt stadshuset och tunnelbanan.

Centrala Nacka är den största stadsdelen i Nacka stad. Planeringen för Nacka stad utgår från Strukturplanen, som i sin senaste version antogs av kommunfullmäktige i november 2016.

Läs detaljplaneprogrammet för centrala Nacka här (PDF-dokument, 43,2 MB)

Läs strukturplanen här

Karta över stadsstrukturen vidareutvecklats kontinuerligt.
Se aktuell strukturkarta över centrala Nacka (PDF-dokument, 11,3 MB)

Områdets struktur kommer att fortsätta utvecklas allteftersom planarbeten och utredningar fortskrider.

Närmare och lättare att ta sig fram

Norra och södra delen av centrala Nacka binds samman genom att cirka 300 meter av Värmdöleden däckas över i höjd med Nacka Forum. Den nuvarande trafikplatsen vid Nacka Forum tas bort och ersätts av trafikplats Kvarnholmen och trafikplats Skvaltan. På överdäckningen skapas en helt ny yta där Nackaborna kan träffas och umgås året runt. Närmast tunnelbanan planeras ett torg med möjlighet till olika aktiviteter, som torghandel, pop up-event eller olika sammankomster. Intill torget kommer det att finnas plats för lek och spontanidrott, som boule, racketsport och bollek. Där ska det också planteras växter och gräs som gör överdäckningen till en del av ett grönt stråk genom stadens centrala delar.

Läs detaljplaneprogrammet för centrala Nacka (PDF-dokument, 43,2 MB)

Mitt i centrala Nacka planeras ett högt hus som kommer att synas på långt håll – Discus. Här kommer både kontor och lägenheter att rymmas, med butiker, service och nedgång till tunnelbanan och den nya bussterminalen. Läs mer om Discus här.

Aktuellt just nu

Flera stadsbyggnadsprojekt, som alla utgår från detaljplaneprogrammet för centrala Nacka, pågår i området. Några av dem är i tidigt i planeringsskede, medan andra redan har börjat märkas, med markarbeten där nya kvarter ska ta form. Läs mer om status för de olika projekten till höger.

Läs mer här om aktuella och planerade trafikprojekt.

Läs mer om
Projektet Mötesplats Nacka
Förstudie: Överdäckning och bussterminal i Nacka stad (PDF-dokument, 11,4 MB)
Åtgärdsvalsstudie: Samordnad trafikplanering i centrala Nacka

Planering och utbyggnad sker etappvis. Utbyggnaden beräknas vara genomförd till 2030.

Sidan uppdaterades: