Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gräs, gångväg, människor och träd. En stadspark omgiven av de framtida husen.

Centrala Nacka

Centrala Nacka är Sveriges första naturbana stadsdel. Här möts det urbana och naturen på nya sätt i en stadsmiljö med större kontraster och variation. Vi bygger etappvis nya bostäder, gator och torg, och allteftersom nya kvarter växer fram flyttar nya grannar och verksamheter in.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Emma Castberg

Emma Castberg

Plansamordnare

I naturbana Centrala Nacka ska det på sikt bli 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser för nya och gamla Nackabor och verksamheter. De första bostäderna var klara för inflyttning hösten 2021, och sedan dess har nya kvarter vuxit fram.

Området sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden; Mötesplats Nacka.

Arbetet med tunnelbanan pågår och när den är klar 2030 kommer det ta tolv minuter att åka till tunnelbanans station Nacka, vid Nacka Forum, från T-Centralen.

Centrala Nacka utvecklas i samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, byggaktörer, näringsliv och Nackabor där vår ambition är att förena det bästa av två världar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt - natur, stadsliv, möten och kommunikationer. Läs mer om samarbetet.

Aktuellt just nu

Centrala Nackas sju första kvarter, på Nya gatan, är markanvisade. Några hus är klara och inflyttning har skett. Nästa steg är att skapa ett torg med träd, blommor och olika typer av sittplatser samt en bred trappa upp mot stadsparken.

Nya naturbana bostadskvarter planeras i anslutning till den blivande Stadshusparken. Bland annat ska utveckling ske av Parkkvarteren, som bland annat kommer innehålla ett 30-våningar högt hus med 500 bostäder, och lokaler för olika verksamheter. I bottenvåningen av huset är det planerat att en av nedgångarna till tunnelbanan ska ligga.

När Nacka utvecklas påverkas trafiken och framkomligheten. Planera din resa väl och räkna med längre restider. Har du möjlighet, res gärna utanför högtrafik. Läs mer på sidan Trafiken i Nacka.

Detaljplaneprogram för Centrala Nacka (PDF-dokument, 43,2 MB)
Strukturplan
Strukturkarta över Centrala Nacka (PDF-dokument, 30,3 MB) (april 2022, uppdateras efterhand som projekten utvecklas)

Naturban gestalting i Centrala Nacka (PDF-dokument, 4,5 MB)

Sidan uppdaterades: