Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Centrala Nacka

Centrala Nacka är en del av Nacka stad - en långsiktigt hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, stadspark, skola, idrottsplatser med mera. Här planeras en överdäckning av motorvägen, en ny bussterminal och tunnelbanans nya stationer Järla och slutstation Nacka vid Nacka Forum.

Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

Kommunens projektchef

08-718 96 21

Profilbild saknas

Julia Nedersjö

Plansamordnare

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Skanska Sverige AB kommer att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter, inom ramen för ett samverkansavtal som slöts i februari 2018. Den så kallade samverkansentreprenaden omfattar bland annat stadsbyggnadsprojekten Nya gatan, Järla stationsområde, Birkaområdet och delar av Värmdövägen.
  • Ett trettiotal fastighetsägare i Birkaområdet fick i mars 2017 positivt planbesked för omvandling av villaområdet till stadsmiljö med flerbostadshus, i linje med målsättningen att utveckla västra Sicklaön till tät stadsbebyggelse. Läs mer om Birkaområdet här.

mer om centrala nacka

Här i Nackas centrala delar vill vi skapa en levande och attraktiv stadskärna som i både utformning och funktion uppfattas som Nackas centrum.

Centrala Nacka ska vara en levande och öppen stadsdel med inbjudande offentliga stråk och platser, samt en mångfald i innehåll: bostäder, arbetsplatser, handel, parker, kultur, service, skola och idrott.

Enligt nuvarande prognos kan centrala Nacka rymma minst 6 000 nya bostäder. Stadspark, idrottsanläggningar, skolor, gymnasium, kulturverksamheter, tunnelbanestationer och bussterminal blir andra nya inslag. Vi vill också skapa framtidens universitetsgalleria - en ny plats för kreativ utveckling och högre utbildning, som vi kallar VERCITY.
Läs mer här om VERCITY.

Program och struktur

Detaljplaneprogrammet som antogs av kommunstyrelsen i april 2015 beskriver inriktningen för hur området ska utvecklas.
Läs detaljplaneprogrammet för centrala Nacka

Därefter har programmets karta över stadsstrukturen vidareutvecklats.
Så här ser den ut just nu. (PDF-dokument, 11,3 MB)
Områdets struktur kommer att fortsätta utvecklas allteftersom planarbeten och utredningar fortskrider.

Vägar och trafik

Hur huvudvägnät och kollektivtrafik bör utformas är några nyckelfrågor. När tunnelbanan och en ny bussterminal står klara i mitten av 2020-talet har vi också flyttat och överdäckat en del av väg 222 (Värmdöleden) för att knyta samman stadsdelar, läka såren i landskapet och ge plats åt nya stadskvarter.

Då blir centrala Nacka ännu viktigare som bytespunkt för alla som ska resa inom Nacka och till andra delar av Stockholm. Då finns också två nya och ombyggda trafikplatser - Kvarnholmen och Skvaltan - och trafikplats Nacka har tagits bort.
Läs mer här om aktuella och planerade trafikprojekt.

Läs mer om
Projektet Mötesplats Nacka
Förstudie: Överdäckning och bussterminal i Nacka stad (PDF-dokument, 11,4 MB)
Åtgärdsvalsstudie: Samordnad trafikplanering i centrala Nacka

Planering och utbyggnad sker etappvis. Utbyggnaden beräknas vara genomförd till 2030.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.