Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gillevägen/Nysätravägen

För att genomföra detaljplanen för Gillevägen/Planiavägen ska Nacka kommun bygga om den del av Nysätravägen som är allmän plats. Det ska även göras anpassningar i anslutningen till Gillevägen.

Nacka kommun utför arbeten på Gillevägen/Nysätravägen

Under arbetet kommer Gillevägen och Nysätravägen periodvis att vara avstängda för trafik. Arbetet förväntas pågå under cirka sex veckor med byggstart den 15 september. Arbetena kommer att ske i två etapper och startar närmast Gillevägen.

Vad ska göras?

Arbetet omfattar att återställa mark, asfaltera, lägga kantstöd, gatränna för dagvattenhantering, installera ny belysning samt anlägga ett övergångsställe.

I samband med arbetena kommer skyddsåtgärder vidtas för att den värdefulla eken på Nysätravägen inte ska skadas eller påverkas negativt.

När?

Start den 15 september 2023 och under högst sex veckor.

Varför behöver det göras?

För att Nysätravägen och korsningen mot Planiavägen ska få högre standard och bättre trafiksäkerhet.

Påverkan under byggtiden?

Störande ljud

Störande arbeten kan förekomma vardagar, mellan klockan 07.00 och 17.00.

Trafik

Hur påverkas trafiken? Vilken väg ska jag ta?

Planiavägen till Nysätravägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik under dagtid. Efter arbetstid kommer Nysätravägen vara öppen för fordonstrafik. Vid asfaltering kommer det inte att vara möjligt att köra på Nysätravägen under cirka ett dygn. Entreprenören kommer att informera om vilken dag det kommer att asfalteras. Det kommer att vara möjligt att köra till eller från bostadsområdet genom Fågelbovägen.

Under byggtiden kommer markentreprenören visa boende på Nysätravägen vilken väg som är enklast att ta.

Sophantering

Soptömning sker på tisdagar. Markentreprenören kommer att vara behjälplig med lotsning inom arbetsområdet.

Parkering

Hur påverkas parkeringsmöjligheterna för boende och andra?

För att underlätta arbetet kommer området vara stängt för fordonstrafik under dagtid. Nacka kommun hänvisar därför till parkeringsområdet på Planiavägen 28.

För dig som går och cyklar

Markentreprenören kommer att finnas på plats för att hjälpa dig som går eller cyklar att komma rätt.

Har du frågor?

Kontakta:
Serop Bidros, byggprojektledare Anläggning. serop.bidros@nacka.se

Torbjörn Mattsson, byggledare Skanska torbjorn.matsson@rmtmark.se

Sidan uppdaterades: