Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Södra Kvarnholmen

Ut mot Svindersviken planeras för tät stadsbebyggelse och småbåtshamn. Men först behöver marken i delar av området saneras.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

JM börjar bygga första delen av Sillkajen, närmast Kvarnholmsvägen. Fortsätter sedan med husen neråt mot Svindersviken.

Störningsinformation i samband med den pågående utbyggnaden

Fastighetsägaren har aktuell störningsinformation på sin webbplats.
Där står vart du ska vända dig för att få mer information: http://www.kvarnholmen.com/bygginformation/

Detaljplanering

Detaljplanen beskriver hur marken i området får användas. Detaljplanen för södra Kvarnholmen vann laga kraft (började gälla) den 15 juli 2015.

Planläggningen av södra Kvarnholmen ska göra det möjligt att bygga bostäder med inslag av lokaler för verksamheter och förskola. En småbåtshamn, en allmän hiss och trappor som leder till en terrassgård och Kvarnholmsvägenplaneras planeras också. Etappen innehåller cirka 700 lägenheter.

På grund av föroreningarna efter tidigare cisterner har en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens krav gjorts för projektet.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Kvarnholmen).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: