Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kyrkviksparken

I Kyrkviksparken ska det byggas en ny park med en dagvattendamm och ett skyfallsstråk för att ta hand om ökade mängder dagvatten. I parken kommer det också att finnas reakreationsytor med träd, växter och bryggor.

Dagvattendamm

Nacka växer och förtätningen och den ökade trafikintensiteten gör att större mängder dagvatten behöver hanteras. Kyrkviksparken är en lämplig plats för rening av dagvatten eftersom parken är lågt belägen och gränsar till Järlasjön, som ligger i nära förbindelse med Östersjön.

Dammen kommer att vara viktig för stora avrinningsområden från delar av Värmdövägen, Finntorp, Birka och Nacka stad. Arbetet med parken genomförs i flera etapper och beräknas vara helt klar under 2026.

Läs mer om dagvattenrening i Kyrkviken här.

Nytt rekreationsområde med park, bryggor, träd och växter

Samtidigt som den nya dagvattendammen byggs förbereds det för en ny park för Nackabor och besökare med träd, växter och bryggor.

Bilden ovan är en visionsbild av hur Kyrkviksparken planeras se ut när den är klar. Detaljer i bilderna kan komma att förändras.

Trafikomläggning och sänkt hastighet

Under senare delen av 2023 omdirigeras trafiken genom Kyrkviksparken för att möjliggöra arbetet med att förlägga dagvattenledningar över Järlaleden. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö kommer det därför att vara en hastighetsbegränsning på 30 km/h förbi arbetsområdet.

Har du frågor om den nya Kyrkviksparken?

Kontakta
Johan Grünewald
Bitr. Byggprojektledare
Anläggningsenheten, Nacka kommun
johan.grunewald@nacka.se

Sidan uppdaterades: