Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ny Skurubro

Bygget av den nya Skurubron pågår. Den beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Projektet beräknas vara klart 2024.

Profilbild saknas

Trafikverkets kontaktcenter

0771-921 921

Aktuellt:

Händer i närtid

Till och med maj månad kommer Trafikverket att arbeta på lördagar. Arbetet kommer dock inte att överskrida de gränsvärden som finns för byggbuller.

De regelbundna sprängningarna är avslutade. Det kan dock förekomma enstaka sprängningar vardagar klockan 10:00 och 14:00. Trafiken stoppas alltid en kortare stund när vi spränger.

Trafikverket renoverar Bastusjöns broar i Nacka

Efter vinteruppehållet har Trafikverket återupptagit arbetet med att renovera Bastusjöns broar på väg 222 vid trafikplats Skuru. Det innebär att trafiken kommer att förflyttas i sidled i omgångar med start i slutet av april. Arbetena beräknas pågå till och med 2021.
Trafikverket renoverar Bastusjöns broar i Nacka

Snart är den första "servitören" på plats

Designen på bropelarna på den nya Skurubron har liknats vid en servitörs hand som bär upp en bricka. Monteringen av stålet är i full gång och snart kommer vi att se den första ”handen” på plats.
Snart är den första "servitören" på plats

Bilder inifrån bygget

Trafikverket bjuder på lite bilder från insidan av bygget av den nya Skurubron.
Varsågod - lite bilder från insidan av bygget

Vad är det som sticker upp vid sidan av Skurubron?

Nu är det lättare att föreställa sig hur det kommer att se ut med två broar över Skurusundet. På höger sida på väg 222 mot Värmdö vid Skurubron, syns nu det som kommer att bli ett landfäste till den nya Skurubron.
Vad är det som sticker upp vid sidan av Skurubron?

Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Se den syntolkade filmen som visar hur det går till att bygga nya Skurubron.
Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Vad händer i nästa steg?

  • Trafikverket har börjat bygga nya Skurubron.
  • Den nya Skurubron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart 2024.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya Skurubron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad. Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Sidan uppdaterades: