Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Under tisdagen, 26/10, kommer det ske en uppgradering av Nacka24. Uppgraderingen beräknas pågå mellan kl.06:00 och 13:00 och under tiden kan det vara svårt att använda systemet.

Två vägbroar går över Skurusundet (den nya Skurubron och den gamla renoverade Skurubron).

Ny Skurubro

Bygget av den nya Skurubron pågår. Den beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Projektet beräknas vara klart 2024.

Profilbild saknas

Trafikverkets kontaktcenter

0771-921 921

Aktuellt:

Händer i närtid

Nu är montagehallen på plats och Trafikerket att svetsa ihop brodelarna inne i en skyddad miljö.

Vid trafikplats Skuru borrar en slagborrmaskin ner bropelare i berget - dagtid under oktober. Genom att borra istället för schakta minimeras störningar för trafiken. Ljudet kan dock upplevas störande. Pelarna ska bära upp tre nya vägbroar och skapa en luftig gång- och cykelpassage under broarna.

De regelbundna sprängningarna är avslutade. Det kan dock förekomma enstaka sprängningar vardagar klockan 10:00 , 14:00 och 19:00. Trafiken stoppas alltid en kortare stund vid sprängningarna.

Följ med in i Trafikverkets montagehall vid Skurubron

Du som reser över Skurubron har säkert sett den stora blanka byggnaden. Det är montagehallen som Trafikverket byggt, det är därinne nya Skurubron monteras ihop. Följ med in och se hur det ser ut.
Nya bron får bra start i skyddande hall

Nu slutför Trafikverket renoveringen av bron över Bastusjön

Under två nätter mellan 26 - 28 juli läggs trafiken om strax väster om nya Skurubron. Det är den tredje och sista som Trafikverket genomför under renoveringen av bron över Bastusjön på väg 222 vid trafikplats Skuru. Trafikomläggningen pågår till augusti/september och därefter återgår trafiken till det normala igen.
Nu slutför Trafikverket renoveringen av bron över Bastusjön

Bygget av nya Skurubron - i sommar och framåt

Snart är montagehallen som Trafikverket bygger vid Trafikplats Skuru klar. Därinne kommer mycket av arbetet fortsätta i sommar när ståldelarna som ska bli framtida bron monteras ihop. Till hösten börjar även arbetet att bygga om och anpassa trafikplatserna Skuru och Björknäs till nya Skurubron.
Sommarens arbete och fortsättningen

Montagehall snart på plats bredvid Skurubron

Trafikverket bygger en montagehall strax söder om Skurubron, vid trafikplats Skuru. Därinne kommer brodelarna sedan svetsas ihop för att i omgångar skjutas ut över sundet. Hösten 2022 beräknas Nya Skurubron öppna för trafik.
Snart är montagehallen på plats bredvid Skurubron

Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Se den syntolkade filmen som visar hur det går till att bygga nya Skurubron.
Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Vad händer i nästa steg?

  • Trafikverket har börjat bygga nya Skurubron.
  • Den nya Skurubron beräknas bli klar och öppen för trafik hösten 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart hösten 2024.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:
Trafikverkets projektsida om Skurubron

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya Skurubron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad. Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Sidan uppdaterades: