Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Två vägbroar går över Skurusundet (den nya Skurubron och den gamla renoverade Skurubron).

Ny Skurubro

Bygget av den nya Skurubron pågår. Den beräknas bli klar och öppen för trafik sommaren 2023. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron som beräknas bli klart 2025.

Profilbild saknas

Trafikverkets kontaktcenter

0771-921 921

Aktuellt:

Händer i närtid

Vad händer i projekt nya Skurubron? Håll dig uppdaterad på Trafikverkets webbplats:
Projekt nya Skurubron

Montagehallen har gjort sitt - flyttar till Paris

Skurubrons ståldäck är på plats över Skurusundet. Därför har Trafikverket börjat montera ner brons ”växthus”, en skyddande hall där arbetet att svetsa ihop brons 434 delar, målats och stegvis skjutits ut bron över sundet pågått sedan hösten 2021.
Montagehallen har gjort sitt - flyttar till Paris

Den nya Skurubron har nått över sundet

En milstolpe är nådd – nu binder brodäcket ihop Skurusidan med Björknässidan. Se och hör Trafikverkets projektledare berätta om bygget och planerna framåt.
Den nya Skurubron har nått över sundet

Skurubron – sommarens och höstens arbeten

I sommar och höst fortsätter Trafikverket att svetsa ihop och måla nya bron, bygga klart landfästet på östra sidan och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs.
Sommarens arbeten på nya bron

Se Trafikverkets nya bilder - så blir den nya gång- och cykelbron över Skurusundet.

Det är några år kvar innan du kan gå och cykla utan biltrafik på en av de gamla broarna över Skursundet. Men nu kan Trafikverket visa nya illustrationer av hur bron kommer att se ut och hur vi anpassat utformningen.
Så blir den nya gång- och cykelbron

Öppnandet av den nya Skurubron flyttas fram till sommaren 2023

Trafikverket meddelade den 5 maj 2022 att den nya Skurubron inte kan öppna för trafik hösten 2022 som planerat. Istället bedöms bron öppna sommaren 2023. Orsaken är brist på resurser, vilket har påverkat produktionen och framdriften.

Förseningen innebär också att renoveringen av den befintliga bron skjuts upp.
Öppnandet av den nya Skurubron flyttas fram till sommaren 2023

Skurbroarna har fått sina namn

Namnen på broarna blir Skurubron och Gamla Skurubron, detta efter att Trafikverket skickat ut namnförslag på remiss. När Skurusundet får två broar är det viktigt att broarna kan skiljas åt med olika namn, bland annat av säkerhetsskäl. Samtidigt är det viktigt att bevara befintligt namn, att värna om den kulturhistoriska förståelsen för platsen och gamla brons historia.
Skurbroarna har fått sina namn

Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Se den syntolkade filmen som visar hur det går till att bygga nya Skurubron.
Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Vad händer i nästa steg?

  • Trafikverket bygger nya Skurubron.
  • Den nya Skurubron beräknas bli klar och öppen för trafik sommaren 2023. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart 2025.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:
Trafikverkets projektsida om Skurubron

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya Skurubron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Sidan uppdaterades: