Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny Skurubro

Bygget av den nya Skurubron pågår. Den beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Projektet beräknas vara klart 2024.

Profilbild saknas

Trafikverkets kontaktcenter

0771-921 921

Aktuellt:

Sprängningar kan förekomma vardagar

Hela januari och en stor del av februari månad 2021 kan det förekomma sprängningarna vardagar klockan 10:00 och 14:00. Trafiken stoppas en kortare stund vid sprängningarna.

Vad är det som sticker upp vid sidan av Skurubron?

Nu är det lättare att föreställa sig hur det kommer att se ut med två broar över Skurusundet. På höger sida på väg 222 mot Värmdö vid Skurubron, syns nu det som kommer att bli ett landfäste till den nya Skurubron.
Vad är det som sticker upp vid sidan av Skurubron?

Rivning av gång- och cykelbanan

I mitten av februari startar arbetet med att riva den sedan tidigare avstängda gång- och cykelbanan under bron vid trafikplats Skuru.

Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Se den syntolkade filmen som visar hur det går till att bygga nya Skurubron.
Så här bygger Trafikverket nya Skrurbron

Ett år i text och bild

Den femte december har det gått ett år sedan Trafikverket startade bygget av nya Skurubron. Se året i bilder och läs vad projektledningen minns bäst från året som gått.
Ett år i text och bild

Digitala hastighetsskyltar och tvärgående räfflor på cykelvägen över Skurubron

Upphöjda räfflor och digitala hastighetsskyltar ska få mopedister och cyklister att anpassa farten till det trånga utrymmet på Skurubron. Det är max 25 kilometer som gäller för cyklister och mopedister. Effekten av åtgärderna kommer att följas upp och justeras vid behov.
Digitala hastighetsskyltar och tvärgående räfflor på cykelvägen över Skurubron

Trafikverket krossar berg på arbetsområdet

I november startade Trafikverket arbetet med att krossa berg inom arbetsområdet på Skurusidan vardagar mellan kl. 07.00 - 18.00, i perioder fram till och med mars 2021. När Trafikverket krossar berget på plats minskar onödiga transporter.
Trafikverket krossar berg på arbetsområdet

Trafikverket renoverar Bastusjöns broar i Nacka

Just nu är projektet pausat, men återupptas under våren. Trafikverket renoverar broarna över Bastusjön på väg 222 väster om trafikplats Skuru. Arbetena beräknas pågå till och med 2021.
Trafikverket renoverar Bastusjöns broar i Nacka

Tider för sprängningar

Hela januari och en stor del av februari månad 2021 kan det förekomma sprängningarna vardagar klockan 10:00 och 14:00. Trafiken stoppas en kortare stund när vi spränger.

Vad händer i nästa steg?

  • Trafikverket har börjat bygga nya Skurubron.
  • Den nya Skurubron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart 2024.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya Skurubron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad. Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Sidan uppdaterades: