Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny Skurubro

Bygget av den nya Skurubron pågår. Den beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron.

Profilbild saknas

Åse Wallin

Trafikverkets projektledare

010-123 73 09

Aktuellt:

Ingen sommarpaus för nya Skurubron

Trafikverkets arbete med nya Skurubron pågår hela sommaren. Nu byggs brostöden som den nya bron ska vila på. I sommar startar även arbetet med att renovera broarna över Bastusjön. Detta innebär bullrande arbeten som kan uppfattas som störande.
Läs mer om sommarens arbeten med nya Skurubron

Siltgardiner i Skurusundet skyddar miljön

För att minska risken att sprida grumligt vatten lägger Trafikverket ut siltgardiner i Skurusundet. De ska fånga upp det slam som grumlas upp från botten under bygget av betongfundament för bropelarna som ska anläggas i strandkanten.
Siltgardiner i Skurusundet skyddar miljön

Gång- och cykelvägen vid trafikplats Skuru leds om

Trafikverket leder om gång- och cykeltrafiken som går under Värmdöleden vid trafikplats Skuru. Under maj månad flyttas gång- och cykelvägen västerut.
Gång- och cykelvägen vid trafikplats Skuru leds om

Båttrafiken i Skurusundet stoppas vid sprängningar

Från april till och med juli kommer båttrafiken i Skurusundet i Nacka att påverkas när Trafikverket spränger för att bygga den nya Skurubron. Det innebär att båttrafiken stoppas under korta stunder på fasta tider. Bra att känna till är att även trafiken över Skurubron stoppas vid sprängningarna.
Båttrafiken i Skurusundet stoppas vid sprängningar

Tider för sprängningar

Under hela 2020 spränger vi nära väg 222, Värmdöleden. Sprängningarna innebär att trafiken över Skurubron stoppas klockan 10:00 och 14:00 måndag till torsdag samt klockan 10:00 på fredagar. Mellan maj och september, kan det även förekomma sprängningar klockan 19:30 måndag till torsdag.

Trafiken över bron stoppas under cirka tio minuter vid sprängningarna.

Helgarbete kan förekomma

Normalt jobbar Trafikverket helgfria vardagar mellan 07:00-19:00 vid bygget av den nya Skurubron. Men jobb på en del helger kan även förekomma under den närmaste tiden.
Helgarbete kan förekomma

Lägesrapport från Trafikverket

Nu är Trafikverket förbi den plats där sprängningarna var som mest kritiska eftersom den trafikerade vägen låg så nära. Snart startar sprängningarna för att kunna bygga brostöden i vattnet till den nya bron.
Lägesrapprt från Trafivkerket 25 mars 2020

Vad händer i berget vid sprängningarna för nya Skurubron

Trafikverket har fått flera frågor om varför de inte alltid kan förutse vad som händer vid sprängningarna för bygget av den nya Skurubron. Urban Pettersson, teknisk specialist i bergteknik på Trafikverket, ger en förklaring.
Vad händer i berget vid sprängningarna för nya Skurubron

Gång- och cykeltrafiken leds om till den norra delen av Skurubron

Trafikverket bygger den nya Skurubron på den södra sidan om den befintliga bron. Med anledning av brobygget har gång- och cykeltrafiken som tidigare gick den södra sidan av Skurubron letts om till den norra sidan. Den södra gång- och cykelbanan är stängd permanent.
Läs mer om omledningen på Trafikverkets webbplats

Vad händer i nästa steg?

  • Trafikverket har börjat bygga nya Skurubron.
  • Under bygget genomförs sprängningar, som kommer att pågå under hela 2020. Det innebär att trafiken över bron kommer att stoppas på fasta tider, upp till tio minuter, vid sprängningarna, klockan 10:00 och 14:00 på vardagar. Senare under våren, mellan maj och september, kan det även förekomma sprängningar klockan 19:30 på vardagar.
  • Den nya Skurubron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart 2024.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya Skurubron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad. Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Sidan uppdaterades: