Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny Skurubro

I höst börjar Trafikverket bygga den nya Skurubron och bygger om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När det är klart, bygger de om den gamla Skurubron till lokalväg samt gång- och cykelväg.

Profilbild saknas

Åse Wallin

Trafikverkets projektledare

010-123 73 09

Vad händer nu och i nästa steg?

Trafikverket börjar bygga den nya Skurubron hösten 2019. Bygget tar ungefär tre år.

Den nya Skurubron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022 och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya bron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun, där kommunen ansvarar för detaljplanen för nya Skurubron och Trafikverket för vägplanen.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

 • Avtal om broavgift
  Nacka kommun har ett avtal med Trafikverket om att finansiera den nya Skurubron via broavgifter.
  Läs avtalet här (PDF-dokument, 665 kB)

 • Genomförandeavtal
  Ett genomförandeavtal, som kommunfullmäktige i Nacka godkände den 17 juni 2013, reglerar ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och Nacka kommun under och efter byggtiden. I avtalet står även att Trafikverket ska bygga om den Skurubro som finns idag när den nya Skurubron är färdigbyggd och sedan överlåta båda de gamla brohalvorna som den befintliga bron består av till Nacka kommun.
  Genomförandeavtal (PDF-dokument, 7,8 MB)

Hitta till lekplatserna!

Inför brobygget har två byggnader i Eknäs rivits och lekplatsen vid Solsundavägen tagits bort. Vi rekommenderar lekplatsen vid Duvnäs utskog, Saltängen och den som ligger strax intill Skuru skola, vid Gamla landsvägen.

Du hittar fler lekplatser kommunens webbkarta
Välj ”Lekplatser” i kartskiktet via en flik på höger sida i kartan.

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Vy från befintlig Skurubo efter ombyggnad
Bild: Den gamla Skurubron ombyggd och renoverad. Den brohalva som idag leder mot Stockholm ska byggas om till ett separat gång- och cykelstråk över sundet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.