Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Borgvallaskolan

Borgvallaskolan

Borgvallaskolans nuvarande lokaler räcker inte längre till för verksamhetens behov. Därför planerar Nacka kommun för en ny skolbyggnad med plats för 240 barn i årskurserna F-3. Den nya skolan kommer att byggas bredvid den nuvarande skolbyggnaden, på platsen där Utskogens förskola tidigare fanns.

Profilbild saknas

Eva Kankis

Kommunens projektledare

08-718 95 62

Bakgrunden till projektet

Borgvallaskolans byggnader är för små för verksamhetens behov. Den ordinarie skolbyggnaden kompletteras därför i dag av paviljonger, som har uppförts med tillfälligt bygglov. Detta bygglov kan som längst förlängas fram till 2029.

Pågår

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022 att bevilja medel för projektering och förberedande arbeten. Samtidigt bestämdes att skolan ska byggas helt i trä. Den nya skolan planeras att byggas på platsen där Utskogens förskola var placerad. Verksamheten i den nuvarande skolan kommer att kunna bedrivas som vanligt fram till dess att den nya skolan står klar.

borgvalla.jpg

Illustrationen visar det förslag som ligger till grund för de programhandlingar som ska tas fram.

Säker skolväg

Infarten till skolan är smal och upplevs som osäker av många. Därför genomför vi också en trafikutredning för att se över trafiksäkerheten för alla som rör sig till och från skolan.

Pilen visar var Borgvallaskolan ligger. Det går att zooma in och ut i kartan genom att trycka på + eller -.

Sidan uppdaterades: