Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tattby station

Tattby station ligger på Saltsjöbanans gren mot Solsidan. Genom projektet ska stations- och spårområdet utökas för att möjliggöra dubbelspår. Satsningen ingår i ett projekt för att rusta upp och modernisera Saltsjöbanan som drivs av landstingets trafikförvaltning.

Profilbild saknas

Fredrik Lidberg

Projektledare

Profilbild saknas

Anna Ellare

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Arbetet med detaljplanering har inletts. Det bedrivs i nära samarbete med landstingets trafikförvaltning.

Enligt landstingets nuvarande budget som beslutades i juni 2015 skjuts investeringar på nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby upp. När dubbelspår blir möjligt avgörs av landstingsfullmäktige som beslutar om budget. Dubbelspåren är en förutsättning för ökad turtäthet till 12-minuterstrafik på Saltsjöbanan.

Med anledning av landstingsbeslutet pågår en diskussion mellan Trafikförvaltningen och Nacka kommun om hur en fortsättningen av planarbetet för Tattby station ska bedrivas.

Läs mer om projektet på trafikförvaltningens webbsida

Startskede

Projektet startade den 11 november 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu.

Detaljplan

Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. Syftet med planläggningen är att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Tattby station. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av Trafiknämnden Stockholms läns landsting. Saltsjöbanan rustas upp för att klara 12-minuterstrafik till alla stationer. I dagsläget är det 20-minuterstrafik till de flesta stationerna.

Ombyggnad av passagen för gång- och cykeltrafik över spåren ska utredas under planarbetet. Även lutningar på befintlig gång- och cykelväg under spåret ska utredas. Behovet av utökning av infartsparkeringsplatser samt avlämningsplatser för skolan ska utredas samt lägen för kompletterande cykelparkeringar ska identifieras.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.