Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över Tattby stationsområde

Tattby station

Stations- och spårområdet vid Tattby station behöver utökas för att möjliggöra tågmöten och därigenom möjlighet till ökad turtäthet på Saltsjöbanan. Detta ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i Region Stockholms regi.

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

Profilbild saknas

Tobias Grahn

Byggprojektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbete pågår för fullt med att färdigställa de nya mötesstationerna i Fisksätra och Tattby men trafikstart för Saltsjöbanan är ännu några månader bort. När det är dags kommer trafiken att öppna upp på Saltsjöbanan i etapper. I etapp 1 går tågen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan. I etapp 2 blir Saltsjö-Järla tillfällig slutstation. Den tredje och sista etappen blir när tågen kan gå hela vägen in till Slussen, cirka 2027.

  Buss 25M och 26M kommer fortsätta att köra hela vägen till Saltsjöbaden och Solsidan även efter att tågtrafiken börjat trafikera från Fisksätra. De kommer alltså inte att vända i Fisksätra vilket tidigare varit ett alternativ.
  Läs mer om planerna för etappvis trafikstart för Saltsjöbanan här
 • Region Stockholm genomför en rad åtgärder och satsningar för att öka Saltsjöbanans kapacitet för att fler ska kunna resa. För att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik byggs dubbelspår i Tattby och Fisksätra.
 • Det kommer att bullra och märkas av som mest under projektets första månader. Arbetena pågår vardagar klockan 07.00-19.00.
 • Sprängning sker vardagar och planeras att ske ungefär klockan 10.00 och/eller 14.00.

  Tidplan:
  Saltsjöbanan är avstängd för trafik och planeras öppna våren 2024.
  Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar.

  Regionstockholm.se/tattby
  SL Kundtjänst 08-600 10 00

  Här kan du läsa mer om stationsarbetet vid Tattby (PDF-dokument, 1,3 MB)

  Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024
  Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar

  För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs läs mer: Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
  För information om ersättningstrafiken: Start | SL
 • Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-01.

 • Lagakrafthandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade den 11 november 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu.

Detaljplan

Tjänstemän i kommunen har tagit fram ett första förslag till detaljplan.

Syftet med planläggningen är att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Tattby station. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av Trafiknämnden Region Stockholm (Stockholms läns landsting). Saltsjöbanan rustas upp för att möjliggöra för utökad turtäthet. I dagsläget är det 20-minuterstrafik till de flesta stationerna.

Ombyggnad av passagen för gång- och cykeltrafik över spåren ska utredas under planarbetet. Även lutningar på befintlig gång- och cykelväg under spåret ska utredas. Behovet av utökning av infartsparkeringsplatser samt avlämningsplatser för skolan ska utredas samt lägen för kompletterande cykelparkeringar ska identifieras.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Enligt landstingets budget från juni 2015 sköts investeringarna för nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby upp. 2018 tog landstinget ett nytt beslut, som ledde till att planarbetet återupptogs.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: