Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bostäder på Vikingavägen

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Baggensudden 7:8 på Vikingavägen. I dag finns Neglinge Center, som är ett verksamhets- och kontorsområde på platsen. Fastighetsägaren vill möjliggöra för bostäder genom att bygga om del av befintliga byggnader.

Profilbild saknas

Ylva Hedin

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har uppdragit åt planenheten att upprätta förslag till detaljplan.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektets syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i del av befintliga byggnader som idag inrymmer kontor, verksamheter och restaurang. Vidare är syftet att allmänhetens tillgång till strandpartiet längs vattnet fortsatt ska bibehållas.

Tidplan

Samråd planeras till första kvartalet 2022.

Sidan uppdaterades: