Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas översiktsplan

Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen mot målen och skapa förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen.

Nackas kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan för kommunen - "Hållbar framtid i Nacka" - den 11 juni 2012. Fullmäktige beslutade även att översiktplanen kapitel "Riktlinjer för bostadsförsörjning" ska var kommunens riktlinjer enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Bilden ovan är en detalj ur en illustration av förslag till bebyggelse med olika täthet.

Översiktsplanen revideras under 2017.
Läs om revideringen

Dokument:
Översiktsplan för Nacka (högupplöst)
Översiktsplan för Nacka (PDF-dokument, 3,8 MB)(lågupplöst)
Karta
 (PDF-dokument, 4,1 MB)
Översiktsplanens underlag (högupplöst)
Översiktsplanens underlag (PDF-dokument, 3,1 MB) (lågupplöst)
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (högupplöst)
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (PDF-dokument, 2,5 MB) (lågupplöst)
Bilaga (PDF-dokument, 2,1 MB) (samrådsredogörelse, utlåtande efter utställning och länsstyrelsens granskningsyttrande)

Kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplanen, 11 juni 2012.

Översiktsplanen och dess underlag finns också som separat webbpresentation. Där går det att söka information om olika ämnen via en karta, utifrån kapitlen eller en indelning i olika teman.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen ger vägledning för beslut

Översiktsplanen är inte bindande, men den ska ge vägledning för beslut om användandet av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska även ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det innebär att översiktsplanen har stor betydelse vid detaljplanläggning av olika områden och vid andra strategiska beslut som rör stadsbyggandet.

Obligatoriskt innehåll

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen som har betydelse för beslut om mark- och vattenanvändningen. Av planen ska framgå

  • grunddragen i fråga om hur mark- och vattenområden ska användas,
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras,
  • hur kommunen avser att tillgodose riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.

Stor frihet för kommunen

Förutom det obligatoriska innehållet har kommunen stor frihet att utforma översiktsplanens innehåll. Allt fler kommuner väljer att använda översiktsplanen som en strategisk utvecklingsplan och att därmed lyfta in frågor som traditionellt inte hör till fysisk planering.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.