Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Snart får vi se förslag på Nackas unika betongsugga

Nu har tre konstnärer fått uppdraget att göra var sitt förslag för hur Nackas blivande betongsugga kan se ut. Ett av förslagen kommer sedan att koras som vinnare.

Stockholm stads betongsugga som föreställer ett lejon.betongsugga_stockholm_670x290px.jpg

Nacka ska få en unik betongsugga som kan användas på offentliga platser som torg och vid avstängningar. Betongsuggan ska fånga Nackas själ och bidra till att stärka Nacka kommuns identitet. Den ska passa in i Nackas alla kommundelar och användas både på offentliga platser och som traditionellt trafikhinder.

Tre konstnärer som uppfyllde kraven har nu fått skissuppdrag för att ta fram var sitt förslag av betongsuggan i form av en prototyp i skala 1:10. Prototyperna ställs ut i december och därefter utses det vinnande förslaget.

Av det vinnande förslaget tillverkas en betongsugga i skala 1:1 som ställs vid stadshuset under våren 2021. Fler betongsuggor gjuts sedan efterhand och placeras ut i kommunen. Totalt satsar kommunen en miljon kronor på projektet.

De tre konstnärerna som gått vidare för att göra varsin prototyp är:

5land, Helena Eriksson

Helena Eriksson arbetar både som konstnär och som landskapsarkitekt. Från plattformen 5land förenar hon sitt konstnärskap med landskapsarkitektur och arbetar på uppdrag av arkitektkontor, kommuner och privata byggbolag.

– Att jag sökte detta uppdrag var just utmaningen att kunna hitta fram till ett kärnfullt uttryck som kan uttrycka Nackas själ och topografiska landskap i ett urbant objekt som en betongsugga, berättar Helena.

Ett av Helena Erikssons tidigare verk, Tick tack tickan.

Skulpturfabriken, Stina Lindholm

Stina Lindholm äger företaget Skulpturfabriken som på ett hantverksmässigt sätt tillverkar funktionella möbler och skulpturer i gotländska material, främst betong. Skulpturfabriken arbetar på uppdrag av fastighetsbolag, kommuner och offentliga institutioner.

– Nacka för mig är skärgårdskänslan i storstaden, platsen där landet möter staden samt den fina närheten till havet, säger Stina.

Ett av Stina Lindholms tidigare verk, Gotlandsbönan.

Cecilia Ömalm

Cecilia Ömalm arbetar som konstnär och formgivare. Med konsten vill hon kunna skapa nya rum i rummet på offentliga platser. Hon vill att man ska kunna ha kontakt med verken och att de ska smälta in i sammanhanget runtomkring. Cecilia arbetar på uppdrag av kommuner, fastighetsbolag och företag.

– Jag gillar att arbeta identitetsskapande, och att göra något personligt för platsen. Jag vill att människor ska interagera med objektet, säger Cecilia.

Ett av Cecilia Ömalms tidigare verk, Halvlek.

Läs också: Nacka får unika betongsuggor genom designtävling (14 maj 2020)

Sidan uppdaterades: