Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Markanvisningar

Anbudstävling industrifastighet, Prästkragens väg

Nacka kommun ska genom en anbudstävling sälja fastigheten Bo 1:1070. Anbuden kommer att bedömas på pris, gestaltning samt antalet arbetstillfällen som föreslagen verksamhet genererar.

Anbudstiden är avslutad

Tidsfristen för lämnande av anbud har passerat. Tack till de anbudsgivare som hört av sig! Nu går vi vidare med utvärderingen av inkomna anbud. Utvärderingen kommer att ske under vecka 27.

Efter genomförd utvärdering kommer vi att ta kontakt med den anbudsgivare som vi vill gå vidare med för att avsluta försäljningen.

Alla frågor och synpunkter hänvisas till registrator.exploatering@nacka.se, i ämnesraden anger ni ”KFKS 2019/349 Verksamhetsområde Prästkragens väg”.

Frågor och svar som kommit in under anbudstiden

Fråga: Vi undrar om tomten blir friköpt?

Svar: Ja, den kommer att friköpas.

Fråga: Har kommunen gjort någon värdering av fastigheten?

Svar: Ja kommunen har låtit en extern värderare ta fram ett värdeulåtande för fastigheten med utgångspunkt i den gällande detaljplanen. Värderingen finns nu bifogad bland övriga dokument.

Handlingar och underlag

Anbudsmall (Word-dokument, 44 kB)

Utkast till köpekontrakt (Word-dokument, 4,4 MB)

Detaljplan med tillhörande planbeskrivning (PDF-dokument, 2 MB)

Primärkarta

Riskutredning (PDF-dokument, 1,7 MB)

Dagvattenutredning (PDF-dokument, 1,1 MB)

Dagvattenpolicy (PDF-dokument, 59 kB)

VA-taxa 2019  (PDF-dokument, 791 kB)

Objektbeskrivning.pdf

Värdering Bo 1:1070  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Sidan uppdaterades: