Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Fisksätra Entré – med plats för både hyresrätter, äldreboende och förskola

I den andra etappen av Fisksätra Entré, norra delen, ska det byggas hyresrätter. Där kommer också Blomsterfonden öppna ett äldreboende och i bottenplanet kommer Da Vinciskolans förskola att ligga. Det här kommer att skapa ett naturligt möte mellan människor i livets olika skeden.

Trafikomläggning och nattarbete i Nacka strand

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter. Nu behöver trafiken på Tändkulevägen ledas om fram till april. Natten 21–22 mars ska busshållplatserna på Augustendalsvägen asfalteras.

Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Från och med den 23 mars kommer trafiken på Värmdövägen att ledas ner på spårområdet, där Saltsjöbanan tidigare gick. Den nya trafiklösningen gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om.

Träd på Värmdövägen tas bort men kommer ersätts av nya

Under vecka 13 kommer träd att tas ned utmed Värmdövägen. De står illa till och kommer inte att kunna vara kvar på grund av ombyggnationen.

Arbeten påverkar trafiken på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken

Måndag den 13 mars stängs ett körfält på Järlaleden, en sträcka på cirka 60 meter. Arbetet beräknas vara klart om tre veckor.

Visar 5 av 422 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: