Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Nacka anammar digitala lösningar: Färre parkeringsautomater från juli

Från och med 1 juli 2024 kommer Nacka kommun att börja avveckla flera av sina parkeringsautomater. Idag finns 27 parkeringsautomater. 18 av dessa kommer tas bort. De återstående 7 automaterna kommer finnas kvar på strategiskt utvalda platser.

Vad tycker du om Nacka som cykelkommun?

Nu startar Cyklistvelometern – Cykelfrämjandets undersökning av vad cyklister tycker om sina kommuner.

Klarare och renare vatten i Bagarsjön

Bagarsjön i Nacka har länge lidit av höga halter av fosfor, vilket har lett till övergödning och syrebrist i sjön. För att åtgärda detta problem genomför Nacka kommun en fosforfällning under juni 2024.

Upprustning av Velamsunds badplats klar – badsäsongen är igång

Under vinter och vår har Velamsunds badplats fått en rejäl uppfräschning och kan välkomna med ny sand, nya och bredare bryggor med både grill- och lekplats i anslutning till badet och naturreservatet i områdets stallmiljö.

Nacka kommun antar sin första områdesplan för Björknäs och Eknäs

Nacka kommun har den 3 juni 2024 antagit en områdesplan för Björknäs och Eknäs. Planen syftar till att bevara och utveckla området med småskalig bebyggelse som harmoniserar med naturen och havet, beläget vid brofästet till storstaden.

Visar 5 av 512 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: