Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Nya elkablar i Finntorp och Alphyddan

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens distributionsnät i Finntorp. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och kommer därför att grävas upp för att ge plats åt nya moderna elkablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt att kabelskåp byts ut och ny nätstation byggs.

Mindre hackspett försenar Myrsjö sporthall

Simhallen i Myrsjö sportcentrum kommer att försenas. Orsaken är att den skyddade arten mindre hackspett lever och häckar på platsen där simhallen planeras. Innan bygget kan återupptas behöver man hitta en andra häckningsplatser för den sällsynta och rödlistade arten.

Upprustning av Jarlabergsparken till våren

Till våren välkomnar vi till en upprustad Jarlabergspark, med ett ökat utbud av aktivitetsmöjligheter och gemenskapsytor för parkbesökare i alla åldrar.

Framtidens Sickla – Så blir nya knutpunkten

Sickla utvecklas till en viktig knutpunkt i framtidens kollektivtrafik och just nu pågår många arbeten samtidigt i området. Tillsammans med Atrium Ljungberg och nya tunnelbanan lanserar Nacka kommun fem nya visionsbilder som visar knutpunkten vid Sickla stationshus där tunnelbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar ska mötas. Bilderna visualiserar Sicklas framtid som en urban, levande stadsdel.

Ältavägen – en del av cykelsatsning Södertörn

Arbetet på Ältavägen, som inleddes i september 2023, innebär utveckling av infrastrukturen med el, fiber och fjärrvärme för kommande bostäder och centrum. Det är också en satsning på förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Visar 5 av 452 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: