Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Klart för naturreservat och bostäder i Ryssbergen

Onsdagen den 29 mars fick Nacka sitt sjuttonde och mest centrala naturreservat, Ryssbergen. Samtidigt började detaljplanen för Ryssbergen gälla, som gör det möjligt att bygga 400-600 bostäder och verksamhetslokaler mellan Värmdöleden och skogen.

Nya resvägar vid Sickla bro

Från och med den 4 april kommer Sickla industriväg att stängas av för genomfart och trafiken på Värmdövägen kommer att ledas om till en tillfällig väg vid Sickla bro. Anledningen är att Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny. Det innebär nya resvägar för alla trafikslag i området. Var uppmärksam på skyltning och sänk hastigheten. Trafikomläggningen kommer att gälla fram till våren 2024.

Fisksätra Entré – med plats för både hyresrätter, äldreboende och förskola

I den andra etappen av Fisksätra Entré, norra delen, ska det byggas hyresrätter. Där kommer också Blomsterfonden öppna ett äldreboende och i bottenplanet kommer Da Vinciskolans förskola att ligga. Det här kommer att skapa ett naturligt möte mellan människor i livets olika skeden.

Trafikomläggning och nattarbete i Nacka strand

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter. Nu behöver trafiken på Tändkulevägen ledas om fram till april. Natten 21–22 mars ska busshållplatserna på Augustendalsvägen asfalteras.

Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Från och med den 23 mars kommer trafiken på Värmdövägen att ledas ner på spårområdet, där Saltsjöbanan tidigare gick. Den nya trafiklösningen gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om.

Visar 5 av 422 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: