Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Utsläpp i Boo – varning för hala vägar

Under sen eftermiddag har det skett ett utsläpp, troligen av diesel/motorolja i Boo. Utsläppet påverkar vägbanan och det är delvis mycket halt.

Tyck till om detaljplanen för Sydvästra Plania

Mellan den 22 februari och 26 mars pågår samrådstiden för planförslaget för Sydvästra Plania. Ett öppet hus kommer att hållas i Sickla skola den 12 mars. Välkommen att komma med dina synpunkter på förslaget.

Nacka uppgraderar gatubelysningen till LED

I Nacka genomförs en stor omställning till mer energieffektiv gatubelysning. Målet är att byta ut alla äldre armaturer i gatubelysningen till mer energisnål LED-teknik under 2024 och på så sätt halvera energiförbrukningen för belysningen.

Nya elkablar i Finntorp och Alphyddan

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens distributionsnät i Finntorp. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och kommer därför att grävas upp för att ge plats åt nya moderna elkablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt att kabelskåp byts ut och ny nätstation byggs.

Mindre hackspett försenar Myrsjö sporthall

Simhallen i Myrsjö sportcentrum kommer att försenas. Orsaken är att den skyddade arten mindre hackspett lever och häckar på platsen där simhallen planeras. Innan bygget kan återupptas behöver man hitta en andra häckningsplatser för den sällsynta och rödlistade arten.

Visar 5 av 455 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: