Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Så planerar vi för träd och grönska längs Värmdövägen

Värmdövägens nya utformning är gestaltad med breda gång- och cykelvägar, träd och grönska men utformningen tar också hänsyn till områdenas karaktär och historiska influenser längs vägen.

Arbetet vid reningsanläggningen i Kyrkviken når slutfasen

Arbetena med reningsanläggningen i Kyrkviken är nästan klara. Under våren har reningsanläggningen färdigställts och nu återstår finplaneringen runt kammarbrunnen som har grävts ner i marken.

Årets sandupptagning pågår – beräknas vara klar nästa vecka

Sandupptagningen i Nacka har dragit ut lite på tiden men under vecka 21 räknar vi med att alla kommunens vägar ska vara sopade. Skicka gärna in en felanmälan om det fortfarande ligger sand och grus på din gata.

Konstfestivalen WALLSTREET vinner Swedish Art & Business Award 2023

WALLSTREET, som genomfördes första gången i Nacka kommun, är vinnare av Swedish Art & Business Award 2023 där föreningen Kultur & Näringsliv varje år delar ut priset för bästa samarbetet mellan kultur och näringsliv.

Sarvträsk detaljplan vinner laga kraft

Mark- och miljödomstolen har meddelat att detaljplan för Sarvträsk har vunnit laga kraft i ett slutligt beslut den 27 april. Detaljplanen är en del av kommunens vision om att utveckla centrumområdet med fler bostäder och äldreboende.

Visar 5 av 438 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: