Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Fortsatt ledningsarbete på Ältavägen

Älta växer och är populärt. Utvecklingen med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. Som en del i utvecklingen fortsätter arbetet med ledningsarbetet och det säkrar framtidens infrastruktur i marken.

Avstängd påfartsramp i helgen från Skuru till väg 222

Från fredag kl 21.00 (1 december) till måndag kl 05.00 (4 december) slutförs räckesarbeten på påfartsrampen från Skuru till väg 222/Skurubron mot Värmdö. Trafik hänvisas från Skuru öster ut till Gamla Skurubron. Följ skyltarnas anvisning på plats.

Välkommen att tycka till om Kummelbergets verksamhetsområde

Samråd pågår nu för detaljplanen, förtätning av Kummelberget verksamhetsområde. Under perioden 28 november 2023 till och med 15 januari 2024 kan du lämna synpunkter på planförslaget. Den 14 december hålls ett öppet hus i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Vi ses där!

Tyck till om förslag till områdesplan för Björknäs och Eknäs

Fram till och med den 14 januari 2024 kan du lämna synpunkter på förslaget till områdesplanen för Björknäs och Eknäs. Ett förslag som grundar sig på genomförda inventeringar, analyser och de dialogaktiviteter som ägde rum under 2022.

Tyck till om detaljplanen för Berget

Från och med 28 november till 23 januari pågår samråd för detaljplanen för Berget på Fabrikörvägen i Nacka strand. Under den tiden kan du tycka till om planförslaget som möjliggör för nya bostadshus om cirka 100 lägenheter och möjlighet till verksamhetslokaler i bottenplan.

Visar 5 av 418 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: