Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyheter om trafik, vägar och resande

Snön och halkan är här - ta det försiktigt i trafiken

Nu har vintern kommit till Nacka. Kommunen har god beredskap för att snöröja och bekämpa halkan.

Vi förbättrar framkomligheten mellan Sockenvägen och Skymningsvägen

Nu gör vi det enklare att gå mellan busshållplatsen på Sockenvägen och Skymningsvägen. Stigen byggs om till en asfalterad gångväg alternativt en trappa med ramp. Arbetet beräknas vara klart februari 2021.

Vi ersätter en mur på Setterwalls väg

Stödmuren på den norra sidan av Setterwalls väg kommer att rivas och ersättas med en ny. Under arbetet stängs vägen av för genomfart med motorfordon. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april 2021.

Trafiken leds om på Sickla industriväg

Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon.

Permanenta nyttoparkeringstillstånd i Nacka kommun

Nyttoparkeringstillstånden blir permanenta i Nacka kommun från och med den 1 januari 2021. Årsavgiften är 7000 kr per utfärdat tillstånd per år samt 200 kr för nyansökan.

Ny gång- och cykelväg mellan Telegramvägen och Talluddsvägen i Boo

Nu är det enklare, snabbare och säkrare för dig som går och cyklar längs Värmdövägen i Boo. Totalt 2 900 meter dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och Boovägen har byggts.

Nu har arbetet för att möjliggöra busstrafik till Tollare börjat

Arbetet i tunneln har startat och snart börjar även ombyggnation av gator för att möjliggöra busstrafik till och från Tollare

Utökad trafikpåverkan i Centrala Nacka

Från måndag 12 oktober kommer ytterligare körfält på Vikdalsvägen,i höjd med Nacka Forum, att dras in. Anledningen är att Region Stockholm utför ledningsarbeten på platsen. Arbetet innebär risk för ökade köer.

Ny gång- och cykelbana på Ektorpsvägen

Nu är gång-och cykelvägen på Ektorpsvägen mellan Mariehällsvägen och Utskogsvägen färdigbyggd.

Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222

Boende i Nacka strand och Jarlaberg kommer att få en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan. Den nya vägen säkrar också en fungerande in- och utfart under kommande byggprojekt i området.

Sidan uppdaterades: