Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om trafik, vägar och resande

Nattarbeten i Centrala Nacka

Region Stockholm arbetar natt 28 - 30 november med att lägga om trafiken runt tunnelbanans arbetsområde vid Vikdalsvägen, Griffelvägen och Skvaltans väg i Centrala Nacka. Även 12-14 december kommer nattarbeten utföras. I de fall trafiken påverkas finns flaggvakter på plats. Ta det lugnt och var uppmärksam om du reser genom området.

Neglingebron behöver inte stängas av

Nya utredningar av Neglingebron visar att bron uppfyller kraven på bärighet och att endast mindre åtgärdsarbeten behöver göras. Dessa planeras utföras under hösten/vintern 2023. Under arbetet kommer bron att kunna hållas öppen för alla trafikslag.

Få koll på hur du kan resa i Nacka - välkommen till öppet hus!

Har du frågor om utbyggnaden av nya tunnelbanan, Skurubron eller Värmdövägens utveckling till stadsgata? Vill du veta mer om Saltsjöbanans kommande arbeten och ersättningstrafiken? Nacka kommun, Region Stockholm/SL och Trafikverket finns på plats för att svara på dina frågor, berätta om satsningarna på resandet i Nacka och hur de påverkar dig som trafikant det kommande året och resandet i framtiden. Välkommen till öppet hus i Nacka Forum tisdag den 8 november klockan 16 – 19.

Trafiken i Nacka - det här händer 2022/2023

Flera förändringar är på gång i trafiken i Nacka. Nya projekt startar, pågående projekt flyttar till nya platser och projekt blir klara. I slutet av året flyttar Fyrbåksrondellen i Centrala Nacka till nytt läge. I januari stängs Saltsjöbanan av och ersätts med buss. Arbetet med att bygga om Värmdövägen till stadsgata fortsätter och under avstängningen kommer trafiken flyttas från vägen till Saltsjöbanans spårområde.

Nattarbeten längs väg 260

Under vecka 43 genomför Trafikverket vägarbeten längs väg 260, mellan Ältavägen/Hästhagevägen till Gillerondellen i båda riktningarna. Arbetena utförs nattetid klockan 21.00 - 05.00 och kommer att medföra störande ljud.

Visar 5 av 221 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: