Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om trafik, vägar och resande

Snart öppnar nya trafikplats Skvaltan

Under slutet av juni planerar Trafikverket att bli klara med ombyggnaden av trafikplats Skvaltan. Det innebär att anslutningsvägen till Jarlaberg kan öppna och att trafikanter enkelt kan köra ut på väg 222, Värmdöleden.

Bergarbeten på Hästholmsvägen

Från och med vecka 26 kommer bergarbeten utföras på Hästholmsvägen. Under arbetet stängs vägen av för busstrafik. Gående och cyklister kommer fortsatt att kunna passera på platsen. Arbetet beräknas vara klart under vecka 28. Den vanliga biltrafiken påverkas inte då de normalt inte kan köra över spårviddshindret

Spårviddshindret på Gillevägen totalrenoveras

Med start måndag den 24 juni stängs Gillevägen av för totalrenovering av spårviddshinder. Busslinjerna som trafikerar sträckan får omlagd väg under byggtiden. Gång- och cykeltrafik kan passera som vanligt. Biltrafiken påverkas inte då de normalt inte kan köra över spårviddshindret. Arbetet beräknas vara klart 11 juli.

Ny satsning på cykelprogram för en hållbar framtid

Den 17 juni antogs Nacka kommuns nya cykelprogram i kommunfullmäktige, vilket markerar en viktig milstolpe för cyklingens framtid i kommunen.

Nacka anammar digitala lösningar: Färre parkeringsautomater från juli

Från och med 1 juli 2024 kommer Nacka kommun att börja avveckla flera av sina parkeringsautomater. Idag finns 27 parkeringsautomater. 18 av dessa kommer tas bort. De återstående 7 automaterna kommer finnas kvar på strategiskt utvalda platser.

Visar 5 av 223 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: