Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om trafik, vägar och resande

Vad tycker du om Nacka som cykelkommun?

Nu startar Cyklistvelometern – Cykelfrämjandets undersökning av vad cyklister tycker om sina kommuner.

Förbättring av trafikmiljön vid Boo Gårds skola

I juni planerar Nacka kommun att förbättra trafikmiljön i korsningen Boovägen och Sockenvägen vid Boo Gårds skola. Trafikmiljön vid skolan är viktig för alla som vistas i området – elever och lärare, boende, idrottsverksamhet samt annan verksamhet.

Cykelskolan besökte Nacka

Förra veckan var Cykelskolan för första gången i Nacka för att lära förskolebarn från närliggande skolor om säker cykling och trafikvett. Idén med Cykelskolan är att alla barn så småningom ska kunna cykla. För att komma dit behöver man börja tidigt. Målet med dagen är att förstå hur en hjälm skall sitta på huvudet och ha kul bland vägmärken och cyklar.

Underhållsarbete på Kocktorpsstigen / Vallmons väg

På vägbron längs Kocktorpsstigen/Vallmons väg ska det utföras ett tätskiktsbyte. Arbetet är ett normalt underhållsarbete som utförs ca vart 40e år för att reducera risken att fukt och klorider tränger in i bärande betongkonstruktion och på sikt påverkar funktionen.

Så påverkas busstrafiken av ny tillfällig bussterminal vid Slussen

I förmiddags gick Stockholms stad och SL ut med ett pressmeddelande som informerade om den nya trafiklösningen för Nacka- och Värmdöbussarna. Den nya trafiklösningen kommer att gälla från tidtabellskiftet den 19 augusti tills bussterminalen i Katarinaberget är klar hösten 2025. Information om hållplatslägen och hur det kommer se ut i övrigt kommer att presenteras under sommaren innan bussterminalen tas i drift.

Visar 5 av 218 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: