Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gång- och cykeltunnel i Björknäs renoveras

Renoveringen pågår 13 – 17 juni och kommer att hållas stängd under tiden. Använd istället övergångsstället på Värmdövägen och Talluddsvägen. Som alltid, var uppmärksam när du korsar vägen.

Varför ska gång- och cykeltunneln renoveras?

Gång- och cykeltunneln under Värmdövägen är sliten och har identifierats som en upplevt otrygg plats. Under renoveringen kommer därför även belysningen förbättras.

Vad ska göras?

I ett första steg kommer delar av tunneln att vattenbilas och repareras. Denna del av arbetet medför starka ljud och en risk för att det slår ut betongfragment, därför stängs tunneln av för passage under vecka 24.

I ett andra steg kommer ny belysning att monteras i tunneln. Armaturen är en modell som belyser även tak och vägg och syftar till att skapa en bättre ljusbild från idag. Denna del av arbetet utförs med tunneln öppen för passage och utförs preliminärt efter vecka 24.

När?

Arbetet pågår 13 – 17 juni 2022.

Karta som visar vilken väg de som går eller cyklar ska ta under tiden gång- och cykeltunneln är stängd.Karta som visar den temporära vägen för dig som går eller cyklar.

Gång- och cykeltunneln stängs av 13-17 juni

Under renoveringen 13 - 17 juni stängs tunneln av. Använd istället övergångsstället på Värmdövägen och Talluddsvägen. Observera att dessa är obevakade. Som alltid, det är viktigt att vara uppmärksam när vägar korsas.

Kontaktuppgifter

Utförande entreprenör: Besab AB
Förvaltare byggnadsverk, Enheten offentlig utemiljö: Johan Ramstedt
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: