Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter om trafik, vägar och resande

Nya trafikplats Skvaltan är klar

Ombyggnaden av trafikplats Skvaltan är klar och fredagen den 5 juli öppnade Trafikverket anslutningen till Jarlaberg. Det innebär att trafikanter enkelt och smidigt kan ansluta till väg 222, Värmdöleden.

Den tillfälliga bussterminalen i Slussen flyttar – det här behöver du veta

Från och med 19 augusti går de flesta bussarna från Nacka och Värmdö till en ny tillfällig bussterminal. Det innebär att det blir längre att gå när du ska byta mellan buss och tunnelbana.

Gång- och cykelvägen öppnar vid trafikplats Skuru

Måndag kväll den 24 juni öppnade Trafikverket den ombyggda gång- och cykelvägen i trafikplats Skuru, som har anpassats till Skurubron och nya av- och påfartsramper. Under väg 222 blir passagen större med höga pelare och lövat tak.

Snart öppnar nya trafikplats Skvaltan

Ombyggnaden av trafikplatsen är snart klar. Natten mot fredagen den 5 juli planerar Trafikverket att öppna anslutningen till Jarlaberg. Det innebär att trafikanter enkelt och smidigt kan ansluta till väg 222, Värmdöleden.

Bergarbeten på Hästholmsvägen

Från och med vecka 26 kommer bergarbeten utföras på Hästholmsvägen. Under arbetet stängs vägen av för busstrafik. Gående och cyklister kommer fortsatt att kunna passera på platsen. Arbetet beräknas vara klart under vecka 28. Den vanliga biltrafiken påverkas inte då de normalt inte kan köra över spårviddshindret

Spårviddshindret på Gillevägen totalrenoveras

Med start måndag den 24 juni stängs Gillevägen av för totalrenovering av spårviddshinder. Busslinjerna som trafikerar sträckan får omlagd väg under byggtiden. Gång- och cykeltrafik kan passera som vanligt. Biltrafiken påverkas inte då de normalt inte kan köra över spårviddshindret. Arbetet beräknas vara klart 11 juli.

Ny satsning på cykelprogram för en hållbar framtid

Den 17 juni antogs Nacka kommuns nya cykelprogram i kommunfullmäktige, vilket markerar en viktig milstolpe för cyklingens framtid i kommunen.

Nacka anammar digitala lösningar: Färre parkeringsautomater från juli

Från och med 1 juli 2024 kommer Nacka kommun att börja avveckla flera av sina parkeringsautomater. Idag finns 27 parkeringsautomater. 18 av dessa kommer tas bort. De återstående 7 automaterna kommer finnas kvar på strategiskt utvalda platser.

Vad tycker du om Nacka som cykelkommun?

Nu startar Cyklistvelometern – Cykelfrämjandets undersökning av vad cyklister tycker om sina kommuner.

Förbättring av trafikmiljön vid Boo Gårds skola

I juni planerar Nacka kommun att förbättra trafikmiljön i korsningen Boovägen och Sockenvägen vid Boo Gårds skola. Trafikmiljön vid skolan är viktig för alla som vistas i området – elever och lärare, boende, idrottsverksamhet samt annan verksamhet.

Visar 10 av 226 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: