Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bibliotek

Frågor och svar om upphandling av biblioteksdriften

Dieselverkstadens bibliotek AB och Axiell Services AB har vunnit den nya upphandlingen av bibliotek. Dieselverkstaden AB kommer fortsätta att driva biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden, medan Axiell AB tar över driften från kommunen för biblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra. Beslutet innebär att Nacka från den 1 januari 2019 inte kommer att ha några kommunalt drivna folkbibliotek. Kommunen kommer fortfarande att äga alla bibliotek, men driften kommer att skötas av två bolag.

Varför upphandlas biblioteken?

Svar: Nacka vill ha en mångfald av aktörer eftersom det gynnar kvaliteten. Nackas princip är att upphandling ska avgöra vem som ska utföra tjänster och service som kommunen erbjuder. Sedan 2013 har tre av Nackas sex folkbibliotek drivits av en privat aktör. Biblioteken har under den tiden utvecklats i en positiv riktning och kulturnämnden beslutade att driften av alla sex bibliotek skulle upphandlas på nytt.

Vad innebär det att Nacka inte längre kommer att ha några kommunala bibliotek?

Svar: Kommunen kommer i fortsättningen att äga biblioteken, lokalerna, böckerna och interiören men de kommer att drivas av två externa aktörer. Aktörerna måste följa kommunens biblioteksstrategi och medieplan. Nacka kommer att ha minst lika hög kvalitet på sina bibliotek som vi har haft hittills.

Tappar kommunen kontrollen över biblioteken nu, kan de censurera böcker eller ta betalt för lån?

Aktörerna måste följa kommunens medieplan, det säkerställer att biblioteken erbjuder böcker, tidskrifter, DVD med mera av en viss bredd och kvalitet. Aktörerna måste också hålla sig till den nationella bibliotekslagen som till exempel säger att verksamheten på biblioteken ska vara avgiftsfri och att det ska vara gratis att låna.

Vad händer med personalen som i dag arbetar för de kommunala biblioteken?

Det 20-tal medarbetare som i dag arbetar i de kommunala biblioteken kommer att erbjudas anställning hos Axiell. De som väljer att stanna kvar som anställd i Nacka kommun kommer att erbjudas omplacering. Personalen som är anställd hos Dieselverkstadens bibliotek AB (ett 20-tal medarbetare) påverkas inte alls.

Varför ska man göra vinst på bibliotek - är det inte bättre att kommunen driver dem?

Svar: Vi upphandlar driften av biblioteken för att vi tror på mångfald och kvalitet. Mångfald bidrar till utveckling och man inspireras av varandra. Den som är bäst på att driva bibliotek ska göra det. Gör aktören vinst är det naturligtvis positivt, då kan verksamheten utvecklas ännu mer. Det är ingen upphandling kring pris, utan en upphandling om kvalitet. Totalt sett tillför kulturnämnden mer pengar till biblioteken.

Varför är det just de här aktörerna som vann upphandlingen?

Svar: Det är de två aktörer som lämnade de starkaste anbuden enligt de kriterier som var beslutade i upphandlingen.

Kriterierna är:

A – Verksamhetsplan 50 %

B - Organisation och kompetens  30 %

C - Innovation och utveckling 20 %

Sidan uppdaterades: