Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Uppleva & göra

Nu kan idrottsföreningar söka ekonomisk kompensation för coronapandemin

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:
• Ansökningsomgång 1 från 15 oktober–26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
• Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4.

Mer informationen finns på denna länk https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

Sidan uppdaterades: