Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Bättre digitala lösningar och anpassade rum på biblioteken

Nacka kommun har fått pengar från Kulturrådet inom ramen för Stärkta bibliotek för att fortsätta tillgängliggöra den digitala tekniken och skapa bra biblioteksmiljöer med fokus på barn och unga.

Nacka kommun har beviljats stöd på 550 000 kronor av Kulturrådet för Stärkta bibliotek. Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet.

Genom att göra de digitala lösningarna mer användarvänliga och tillgängliga får kommuninvånarna fler möjligheter att nyttja bibliotekens tjänster. Det kan till exempel vara genom informativa filmer och streamade evenemang.

Pandemin har belyst bibliotekets roll som mötesplats och särskilt behovet av samlingsplatser för barn och unga. Genom att anpassa och rusta upp biblioteksrummet kommer biblioteket bli mer tillgängligt för alla men särskilt för barn och unga.

Arbetet med de nya satsningarna beräknas starta upp efter sommaren.

Sidan uppdaterades: