Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Uppleva & göra

Nyheter om kultur, idrott och fritid

Fotbollstältet på Järlahöjden fortsatt stängt

Fotbollstältet på Järlahöjden kommer fortsätta att vara stängt efter att kommunen i fredags fick resultat från en luftmätning som visar att luften innehåller föroreningar. Kommunen beslutade att omedelbart stänga tältet till dess att resultatet av mätningen är utvärderat.

Fotbollstältet på Järlahöjden stängs

Fotbollstältet på Järlahöjden stänger då resultat från en luftmätning visar att luften innehåller föroreningar. Kommunen har därför fattat beslut om att omgående stänga tältet till dess att resultatet av mätningen är utvärderat.

Utökade öppettider i Nackas ishallar och fotbollstält

Från och med måndag 2 oktober kommer ishallarna vara öppna totalt fyra timmar extra per vecka, och fotbollstältet på Järlahöjden utökar öppettiderna med sex timmar per vecka. De utökade tiderna är möjliga tack vare ett effektiviserat arbetssätt hos idrottsdriften, som ansvarar för underhållet av kommunens idrottsanläggningar.

I vår kan Nackaborna spela handboll utomhus

När fotbollsföreningarna har fördelats och bokat in sina tider på 5-spelarplanerna kommer en dialog att inledas med handbollsföreningarna. Föreningarna har då möjlighet att boka tiderna som finns kvar, och på de planer som väljs ut kommer handbollslinjer att målas upp. Det beslutet fattades igår på fritidsnämndens sammanträde.

Förändringar gällande Nackas kulturstöd

Riktlinjerna för kommunens kulturstöd har förändrats. Verksamhetsstöd kan nu sökas för två år i taget, lilla och stora projektstödet kommer att byta namn och förändras. Dessutom måste alla projekt eller verksamheter för barn och unga nu även ha en policy för en alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfri verksamhet. Detta beslutade kulturnämnden på gårdagens sammanträde.

Visar 5 av 331 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: