Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Uppleva & göra

Nyheter om kultur, idrott och fritid

Positiva resultat för Nackas fritidsgårdar

Den årliga kundundersökningen inom Nackas sju fritidsgårdar visar att Nackas unga är nöjda med fritidsgårdarna. 98 procent av de 377 som besvarade enkäten känner sig välkomna och 97 procent känner sig trygga när de är på fritidsgården.

Fotbollstältet på Järlahöjden blir kvar

Förra veckan träffade kommunen Nackas fotbollsföreningar i ett dialogmöte för att prata om de möjliga åtgärderna för att komma till rätta med luftkvaliteten i tältet. Majoriteten av föreningarna var överens om att de önskar att kommunen ska byta ut granulatet och sedan öppna tältet så fort som möjligt. Det är den åtgärden som kommunen nu arbetar vidare med.

Senaste nytt om fotbollstältet på Järlahöjden

Analysresultatet av granulatet från fotbollstältets konstgräsmatta visar att materialet är olämpligt att använda som ifyllnadsmaterial i den här typen av inomhusanläggning. Granulatet är av typen SBR, som oftast består av återvunna bildäck. Svaret gör det möjligt för kommunen att gå vidare och presentera möjliga åtgärder för att komma till rätta med luftkvaliteten i tältet.

Nacka aula moderniseras

Nu har renoveringen av kulturlokalen Nacka aula påbörjats. Alla 620 stolar har fått ny klädsel och salongens golv har slipats och lackerats om. Satsningen är ett steg mot att aktualisera Nacka aula som en levande konsertscen i Nacka.

Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

I onsdags blev 20 Nackaföreningar beviljade särskilt verksamhetsbidrag. Mer än hälften utav föreningarna kommer att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom pararidning, funkisdiscon, Para Cheer och andra parasporter. På fritidsnämndens sammanträde beviljades också bidrag för föreningars kommande investeringar och projekt.

Visar 5 av 341 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: